Turíce

K nebeským túžbam
opreté sú
kostolné veže.
Lúčiny svieže,
zlievajú sa z holí
do dolín.
Bystré vody
napájajú pôdy.
Tu,
na dietky z hôr,
rovín,
tejto zemi patriace,
s darom zostúpili
Turíce.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.