Túžba

Denne volám k Tebe Bože,
z pred múrov
Jericha.
Žitie pomaly
utícha,
len srdce búši
na bránu,
kde sa len svätí
dostanu.
Neopúšťaj hriešnych
v kóme,
čo túžia bývať
v Tvojom svätom
dome.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.