zbierka

Túžba

Denne volám k Tebe Bože,
z pred múrov
Jericha.
Žitie pomaly
utícha,
len srdce búši
na bránu,
kde sa len svätí
dostanu.
Neopúšťaj hriešnych
v kóme,
čo túžia bývať
v Tvojom svätom
dome.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Pri kríži

Moja svätá láska,
poznám zákon
Tvojho poriadku.
Žijem v Božom
pláne,
pri kríži.
Prosím,
Svätú Matku
o pomoc.
Ona mi ťa
priblíži.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Kvetná nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  26. mar 13:00 Budmerice
Pohreb + Emila Drgoňa
ut  27. mar 18:00 Budmerice
Za + Jozefa a Jozefínu Tešovičoví
st  28. mar 18:00 Jablonec
Za + Pavla Novomeského a rodičov
št  29. mar 18:00 Budmerice
Za + rodinu Zelinkovú
pi  30. mar 17:00 Budmerice
Obrady Veľkého piatku
so  31. mar 19:00 Budmerice
Za + súrodencov Tešovičoví
ne  1. apr 7:30 Budmerice
Za + Jolku Rajkovičovú, ročná
9:00 Jablonec
Za + Mária, Alojza Ančičoví, dcéru Oľgu a zaťa Jána Kališa
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár

26.III. pondelok Sv. Emanuel, mučeník
27.III. utorok Sv. Rupert, biskup
28.III. streda Bl. Renáta, mučenica
29.III. štvrtok Zelený štvrtok Pánovej večere
30.III. piatok Veľký piatok-Slávenie utrpenia a smrti Pána
31.III. sobota Veľkonočná vigília

Upratovanie:

30.3. t.r. v piatok o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu – rod. Zamkovská, Lehnertová, Morongová, Tibenská, Sobolová, Matejíková, Matúšková, Valková, Pelikánová a Nahálková Ďakujeme.

Milodary:

Veriaci z Jablonca a z Budmeríc obetovali 80,- Eur P. Boh zaplať

Krížová cesta

Na Veľký piatok bude mládežnícka Krížová cesta o 8:00 hod. Pozývam všetku mládež, deti najmä birmovancov nech sa zúčastnia na tejto Krížovej ceste.

Farská ofera

Na veľkonočnú nedeľu bude farská ofera. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať.

Veľkonočné trojdnie

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo štvrtok Pánovej večere, jeho stredobodom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. V Piatok pánovho umučenia a smrti je deň pokánia záväzný v celej cirkvi, vtedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu a zachovávame pôst.

Na Zelený Štvrtok bude kostol otvorený do 19:30 hodiny. Využime túto príležitosť k tichej adorácii Ježiša v Getsemanskej záhrade

Po skončení obradov Veľkého piatku bude nasledovať poklona pri Božom hrobe. Za týmto účelom bude kostol otvorený do 19:00 hod.

Adorácia pri Pánovom hrobe v Budmericiach bude od 9:30 hod. do 18:45 hod. O 9:00 hod. sa spoločne pomodlíme posvätné čítanie a ranné chvály. Obrady Veľkonočnej vigílie začnú o 19:00 hod. Obrady začínajú vonku pred kostolom pri bočných dverách. Na Veľkonočnú vigíliu si prineste sviečky. ( alebo bude si možné zakúpiť aj v kostole)

Zelený štvrtok sv. omša o 18:00 hod. Obrady Veľkého piatku o 17:00 hod. a na Veľkonočnú vigíliu o 19:00 hod. Pripomínam birmovancom, aby sa zúčastnili na obradoch veľkonočného trojdnia

Vo Veľkonočnom trojdní za splnenia zvyčajných podmienok možno získať úplné odpustky: 1. pri verejnej adorácií Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo; 2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok; 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

 

Kvetná nedeľa

Slnkom ožiarené slzy rosy,
zdobia kvetenstvo.
Zneje pieseň
príchodu.
Je tu Kráľ.
Do chodu
sa stroja anjelské chóry,
kľaňajú sa Panstvá, Tróny.
Kvetná nedeľa.
Iba človek naveľa
trpké slzy roní.
Nespoznal dobu,
pravdy sa bojí.
Opustil rodičovský dom,
súzvuk katedrál.
Udiera srdce o skaly,
zahasiť chce žiar,
čo vyžaruje
živá Pieta,
jediný, večný,
z Nazareta
dar.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.