zbierka

Piata pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  8. apr 8:00 Budmerice
Za + súrodencov Tešovičových a + rodičov
ut  9. apr 18:00 Budmerice
Za + Timoteja a Ľudmilu Stránovských a + deti
st  10. apr 17:30 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 60 a 85 rokov života
18:00 Jablonec
Za + Jozefa a Máriu Pociskoví a syna Dušana
št  11. apr 18:00 Budmerice
Za + Ervína a Oľgu Uhlíkoví a + súrodencov
pi  12. apr 8:00 Budmerice Na úmysel
so  13. apr 8:00 Budmerice
Za + Štefana a Julianu Schmitoví a + sestru Slaninkovú
ne  14. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Jána a Magdalénu Benkovských a Jakuba a Máriu Prikriloví
9:30 Štefanová
Za + Ondreja a Cecíliu a syna Jána
10:30 Budmerice
Za + Milana Pelikána

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Kvetná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 13.4. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Juríková, Salanciová, Švingalová; ul. Juraja Holčeka: Jakubcová, Švorcová, Glasová, Kunáková, Rausová, Bírová, Štepková, Čechová, Krajčovičová, Fajnorová, Halešová a Charbulová. Poprosíme, aby ste si priniesli hrable. P. Boh zaplať

Zbierka na opravu kostola vyniesla v Budmericiach 522,- Eur (7057,- Eur spolu)

Zbierka na nové vykurovanie a dvere v kostole Jablonci vyniesla 388,- Eur ( spolu Eur 793,-)

Dnes krížová cesta v Budmericiach nebude a v piatok bude po rannej sv. omši

Dnes spovedáme k veľkonočným sviatkom v Budmericiach od 14:30 do 16:30 hod.

Na Kvetnú nedeľu si prineste ratolesti na požehnanie

Milodary: Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať

Sv. spoveď chorých vo štvrtok Budmerice a v piatok Jablonec dopoludnia

Ohlášky:

Dňa 27.4.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Jakub Tichý z farnosti Doľany a MVDr. Michaela Cabadajová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Katechéza pre dospelých v utorok o 19:00 hod. téma: sviatosť posvätného stavu – sviatosť kňazstva

Sviatosť zmierenia v okolitých farnostiach:

nedeľa 7.4. Budmerice 14:30 – 16:30

streda 10.4. Štefanová 16:00 – 17:30

piatok 12.4. Doľany 16:00 – 18:00

sobota 13.4. Vištuk 09:30 – 11:30

sobota 13.4. Modra 15:30 – 18:00

nedeľa 14.4. Pezinok 14:30 – 18:00 (v kláštore u kapucínov)

Tretia pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  25. mar 8:00 Budmerice Na úmysel
ut  26. mar 17:30 Budmerice
Za + Marka Marušinca
st  27. mar 17:30 Jablonec
Za + Máriu a Alojza a rodinu Cíferskú
št  28. mar 17:30 Budmerice
Za + Annu Kočiovú, 10. výr.
pi  29. mar 17:30 Budmerice Krížová cesta
Za + Milana Krajčoviča
so  30. mar 8:00 Budmerice
Za + Antona Babinca a + rodičov a + synov
ne  31. mar 7:30 Budmerice
Za + Marcelu Somorovskú, ročná
9:00 Jablonec
Za + Štefana Nemca a rodičov a starých rodičov
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Zvestovanie Pána Slávnosť
Utorok: Slávnosť
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Štvrtá pôstna nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 30.3. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny: ul. Revolučná: Rajkovičová, Žiačiková, Miškovičová, Haršanyová, Junasová, Šmidová, Hegerová, Príhodová, ul. Červenej armády: Pechová a Jarábková. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu bude zbierka v Budmericiach aj v Jablonci. V tento deň zvonček nebude

V Budmericiach bude krížová cesta v piatok o 17:30 hod. a v Jablonci v piatok o 17:00 hod.

V utorok o 19:00 hod. bude katechéza pre dospelých. Téma Sviatosť chorých

V piatok mládežnícka krížová cesta a sv. omša a po nej stretnutie na fare

Na budúcu nedeľu bude zmena času zo zimného na letný hodinová ručička sa posúva o hodinu dopredu

Na budúcu nedeľu bude sv. omša za účasti detí (tzv. detská sv. omša)

Druhá pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  18. mar 8:00 Budmerice
Za + Ľudmilu Moravčíkovú a rodičov
ut  19. mar 17:00 Štefanová
Za + Jozefa Kovačiča
17:30 Jablonec
Za + Antona a Máriu Pociskoví
18:30 Budmerice
Za + Pavla a Helenu Nemcoví
st  20. mar 8:00 Budmerice Na úmysel
17:00 Štefanová
Na úmysel (16:30 krížová cesta)
št  21. mar 17:30 Budmerice
Za + Máriu Koleničovú a jej manžela, syna Antona a manž. Annu
pi  22. mar 17:30 Budmerice Krížová cesta
Za + Alojz a Kolomana Zavarský a dcéru Helenu
so  23. mar 8:00 Budmerice
Za + rodinu Karola Baxu
ne  24. mar 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Máriu Dvořakovú, výročná a + rodinu Turnerovú
9:30 Štefanová
Za + rodičov Floriána a Helenu Ďurinákových
10:30 Budmerice
Za + Jána Mondeka, 5. výr. a r.o.s.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Jozefa, ženícha Panny Márie Slávnosť
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 23.3. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny: na ul. Revolučná: Machalová, Polčicová, Moravčíková, Sobolíková, Országhová, Benešová, Drefková, Kuchtová, Jelemenská a ul. Pod Bielym vrškom: Krajčíková. P. Boh zaplať

Milodary:

Zbierka na opravu kostola vyniesla 1050,- (6535,- Eur). P. Boh zaplať

Zbierka na vylepšenie vykurovania kostola v Jablonci 405,- Eur. P. Boh zaplať

7. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  25. feb
ut  26. feb
st  27. feb 17:00 Štefanová
za + Veroniku Brablecovú a Vilmu Mrvovú
št  28. feb
pi  1. mar 8:00 Štefanová na úmysel
15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Jablonec
Za + Ivana Rubčíka
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. mar 8:00 Budmerice
Za + Ľudovíta Puteca
16:00 Štefanová
za novomanželov Luptákových
ne  3. mar 7:30 Budmerice
Za + Vojtecha a Annu Nemcoví a syna Valenta a manž. Emíliu
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za zdravie a Božiu pomoc (66)
10:30 Budmerice
Za + Eduarda Baxu, 10. výr. a + manželku

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: Spomienka
Nedeľa: Ôsma nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 2.3. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Fraňová, na ul. Červenej armády: Holúbeková, Krchnáková, Ochabová, Krajčovičová, Mladenová, Tomašovičová, Císarová, Jakubčíková a Baxová P. Boh zaplať

Milodary:

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu kostola v Budmericiach a v Jablonci na vyriešenie lepšieho vykurovania kostola. Zvonček v tento deň nebude.

Od pondelka do štvrtku nebudú sv. omše. Zastupuje dp. farár z Vištuku.

Prvé sv. prijímanie v Budmericiach bude 9. júna t.r.

V tomto týždni katechéza pre dospelých nebude

V nedeľu bude stretnutie rodín v Dome Panny Márie Pomocnice- farská budova o 16:00 hod.

V sobotu 2. marca t.r. bude v kultúrnom dome v Budmericiach modlitbové stretnutie s kapelou Lamačské chvály. Organizuje spoločenstvo veriacich v Budmericiach.