zbierka

28. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  15. okt 7:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc a pokoj v rodine
ut  16. okt 17:30 Budmerice
Za + Antona Tomašoviča a r.o.s.
st  17. okt 17:30 Jablonec
Za + Jozefa Cíferského a r.o.s.
18:00 Štefanová
za + rodičov, sestru a brata
št  18. okt 17:30 Budmerice
Za + Máriu a Pavla Križanoví, syna Štefana a dcéru Teréziu
pi  19. okt 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:30 Budmerice
Za + Justínu a Jozefa Krajčovičoví a r.o.s.
18:00 Štefanová na úmysel
so  20. okt 8:00 Budmerice
Za + Máriu a Štefana Kulifaja, dcéru Martu a syna Vladimíra
ne  21. okt 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Špajdľovú a Štibraný
9:30 Štefanová
za + Alexandra Friedla a dcéru Annu
10:30 Budmerice
Za + Jozefa a Jozefínu Miškovičoví, dcéry Máriu a Annu

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi Spomienka
Utorok: Féria
Streda: sv. Ignáca Antiochijského, biskupa mučeníka Spomienka
Štvrtok: sv. Lukáša, evanjelistu Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

20.10. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Červenej armády: Císarová, Jakubčíková, Baxová, Krajčovičová, Chobotová, Nemcová, Schmidtová, Kulifajová, Sobolíková a Císarová. P. Boh zaplať

Milodary:

veriaca z Jablonca obetovala 40,- Eur a veriaci 110,- Eur. P. Boh zaplať

Ruženec

Cez týždeň modlitba sv. ruženca o 17:30 hod. a po modlite sv. omša

Katechéza pre dospelých

V utorok bude o 19:00 hod. katechéza pre dospelých

Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej:

V piatok (19.10.) je na Štefanovej výročná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Začiatok poklony: 15:00 hod. Pomodlíme sa sv. ruženec za misie a potom bude tichá poklona do 17:45 hodiny. O 17:45 hod. bude záverečná pobožnosť a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou. Povzbudzujem deti, mladých i rodiny – príďme sa pokloniť Pánu Ježišovi a vyprosujme si silu pre kresťanský život.

Misijná nedeľa:

Budúca nedeľa (21.10.) je misijná. Po sv. omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

23. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  10. sep Rekolekcia
ut  11. sep 18:00 Budmerice
Za † Vincenta a Máriu Hlavatých
st  12. sep 8:00 Budmerice
Za † Ivana Baxu a syna Jaroslava
18:00 Štefabová
Za † rodinu Porkertovú a syna Petra
št  13. sep 18:00 Budmerice
Za † Antona Babinca, synov a rodičov
pi  14. sep 18:00 Budmerice
Za † Máriu a Karola Kunákoví a r.o.s.
so  15. sep 9:00 Jablonec
Za † rodinu Ochabovú a Barinčiakovú
9:30 Štefabová
Za poďakovanie Pánu Bohu za 90 rokov života
13:30 Budmerice
Za všetkých dobrodincov kaplnky Sedembolestnej P. Márie na cintoríne a kňazov, ktorí pôsobili v Budmerickej farnosti
ne  16. sep 7:30 Budmerice
Za † Blažeja Oškeru
9:00 Jablonec
Za † Ľudovíta Krajinčáka a r.o.s.
9:30 Štefabová
Za † Jána a Hedvigu (nedožitých 90 rokov) Zemčíkových,
10:30 Budmerice
a za † rodičov a svokrovcov

Z príležitosti 250. výročia kaplnky Sedembolestnej P. Márie na cintoríne bude v sobotu sv. omša v kaplnke o 13:30 hod. V nedeľu v Budmericiach slávime hody

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Najsvätejšieho mena Panny Márie Ľ. Spomienka
Štvrtok: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Piatok: Povýšenie sv. Kríža Sviatok
Sobota: SEDMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA Sviatok
Nedeľa: Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

14.9. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Jána Rášu:Vydrová, Tomašovičová, Nahálková, Haršanyová, Miškovičová, Miškovičová, Šlachtová, Chobotová, Šavarová a Vydrová P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca obetovala 100,- Eur. P. Boh zaplať. Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach farská zbierka

Národná púť v Šaštíne

Pozývame mladých zúčastniť sa Národnej púte v Šaštíne. Program začína už v piatok 14.9. na poludnie pešou púťou s otcom biskupom Jozefom Haľkom od rieky Moravy pri Závode, ktorá smeruje po stopách Titusa Zemana do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Bližšie informácie o programe pre pútnikov v Šaštíne sú na plagáte na výveske, ako aj na stránkach mladezba.sk a cliptime.sk. Registrácia pútnikov, ktorí potrebujú nocľah alebo stravu, sa uzatvára v stredu 12.9.

16. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  24. júl 18:00 Budmerice
Za † Ernesta a Helenu Tomašovičoví a syna Mareka
st  25. júl 18:00 Jablonec
Za † Gerváza a Annu Polakovičoví, dcéru Ivetku a r.o.s.
18:00 Štefanová
Poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života
št  26. júl 8:00 Budmerice
Za † Štefana a Magdalénu Lackoví a zaťa Jaroslava
pi  27. júl 18:00 Budmerice
Za † Alojza a Jindřišku Baxoví a dcéru Martu
so  28. júl 8:00 Budmerice
Za † Alojza Hegeru
Štefanová
Za Božie požehnanie pre žijúcich obyvateľov i rodákov obce Štefanová a za spásu duší zosnulých
ne  29. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Michala a Margitu Cíferský, syna Jána a dcéru Vierku
9:30 Štefanová
Za † Viktora a Anastáziu Kuricových (50. výročie smrti) a za † syna Mariána
10:30 Budmerice
Za † Ľudovíta Zelníka a manželku Máriu a dcéru Ľudmilu

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Sviatok
Utorok: Féria
Streda: sv. Jakuba, apoštola Sviatok
Štvrtok: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Spomienka
Piatok: sv. Gorazda a spoločníkov Spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

28.7. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Belicová, Kulifajová, Poláková, Baničová, Dusíková, Pechová, Ochabová, Hrdlličková, Molnárová a Tisoňová. P. Boh zaplať

Dovolenka

Od 6. augusta do 24. augusta bude správca farnosti na dovolenke

Zbierka

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach zbierka na opravu kostola. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať

Ohlášky:

Dňa 25. augusta 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Peter Hlodák z farnosti Breznička, filiálka Kalinovo a Michaela Grancová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

7. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  21. máj 8:00 Budmerice Za
17:00 Štefanová
ut  22. máj 18:00 Budmerice
Za † Antona a Máriu Baxoví, syna Ivana a vnuka Jaroslava
st  23. máj 18:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s, za † Jána a Máriu Zagorovú
18:00 Štefanová
Za † rodičov Antona a Annu Mackových
št  24. máj 18:00 Budmerice
pi  25. máj 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
so  26. máj
ne  27. máj 7:30 Budmerice
Za † Jozefa Rajkoviča, 10. výr.
9:00 Jablonec
Za prvoprimajúce deti a ich rodičov a krstných rodičov
9:30 Štefanová
Za † Milana Vivodíka, rodičov a svokrovcov a za † Ladislava Ilavského
10:30 Budmerice Za farníkov
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach detská sv. omša

Liturgický kalendár

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ustanovila povinnú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorá sa bude sláviť v pondelok po Turíčnej nedeli (Svätodušný pondelok).

Pondelok: PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI Spomienka
Utorok: sv. Rity z Casci, rehoľníčky Ľ.spomienka
Streda: Spomienka
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Upratovanie:

26.5. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná – rod. Hegerová, Príhodová, ul. Červenej armády – rod. Pechová, Jarábková, Čechovičová, Šumská, Križanová, Križanová, Režná a Matúšková. Ďakujeme.

Ohlášky:

Dňa 2. júna 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Stacho z farnosti Trnava a Mária Horvátová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Piate stretnutie z rodín

Piate stretnutie z rodín vo farnosti bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude 3. júna t.r. o 16:00 hod.

Birmovanci

V piatok 26. mája o 18:00 hod opravná písomka z poslednej tretiny.

Dnes je pre birmovancov posledný termín na doručenie prihlášky (prihláška riadne vyplnená) a projektu o birmovnom patrónovi

Prvé sv. prijímanie

Na budúcu nedeľu bude v Jablonci prvé sv. prijímanie. Spoveď pre rodičov, prípadne starých a krstných rodičov bude v stredu pred a po sv. omši podľa potreby. Deti, ktoré idú v nedeľu z Jablonca na prvé sv. prijímanie budú mať spoveď v sobotu o 14:00 hod. Deti si môžu prísť vyzdvihnúť šaty na 1. sv. prijímanie v piatok o 18:00 hod. na faru