Sila Ducha

z pripravovanej zbierky Milady Marušincovej

6. veľkonočný týždeň

Stretnutie rodín v našej farnosti bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní