zbierka

6. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  27. máj Budmerice 8:00
Za + Jozefa Jakubčíka
ut  28. máj Budmerice 18:00
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa
st  29. máj
št  30. máj Budmerice 8:00 Za farníkov
Štefanová 17:00
Za + rodinu Šikulovú a Schmidtovú
Jablonec 18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Hrabinskú
Budmerice 19:00
Za poďakovanie sa P. Bohu za dožitých 70 rokov a za zdravie a Božiu pomoc
pi  31. máj Budmerice 15:00
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
Budmerice 18:00
Za + Ivana Hrdličku a r.o.s
so  1. jún Budmerice 8:00
Poďakovanie za dožitých 89 rokov
ne  2. jún Budmerice 7:30 Za farníkov
Jablonec 9:00
Za + Jozefa Synáka, Jozefínu, syna Jána a zaťov
Štefanová 9:30
Za + Viktora a Anastáziu Kuricových, syna Mariána a krstného – otca Eduarda
Budmerice 10:30
Za + Jána a Máriu Pastuchoví a Rozáliu a syna Ľubomíra

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Augustína z Canterbury, biskupa Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, prikázaná slávnosť Slávnosť
Piatok: Féria
Sobota: sv. Justína, mučeníka Spomienka
Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 01.6. t.r. o 8:30 prosíme rodičov prvoprimajúcich detí. Bude sa upratovať interiér kostola a okolie kostola. Vhodné by bolo priniesť i k tomu potrebné náradie – rebríky, vedrá, hrable a ručnú kosačku. P. Boh zaplať.

Milodary:

Smútiaca rodina z Jablonca obetovala pre potreby Jabloneckého kostola 500,- Eur P. Boh zaplať

Stretnutie rodín v našej farnosti

bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Sv. spoveď k prvému piatku

už v tomto týždni

Ohlášky:

Dňa 8.6.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Bc. Oliver Jakubec z farnosti Brodzké a Ing. Dominika Horváthová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia

Vážení rodičia, chceme Vám oznámiť, že nácviky slávnosti 1.sv.prijímania budú 28. mája (v utorok) a v ďalšom týždni 4. a 6.júna (utorok a štvrtok) vždy o 15.00 hod. v kostole. Je potrebné, aby sa deti nácvikov zúčastňovali. Budeme sa stretať pred kostolom. Ak Vaše dieťa chodí do družiny, prostredníctvom žiackej knižky požiadajte vyučujúcu o uvoľnenie. Nácviky budú trvať asi hodinu a po ich ukončení si budú po skupinkách nacvičovať pristupovanie k sv. spoveď.

V piatok bude mládežnícka sv. omša a po nej stretko na fare

Tretí veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  7. máj 18:00 Budmerice
Za + Milana a rodičov
st  8. máj 18:00 Štefanová
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
št  9. máj 18:00 Jablonec
Za + Františka Kirinoviča, rodič. Vaškový a Fojtíkoví
pi  10. máj 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za + Silvestra Žifčaka a rodičov
so  11. máj 8:00 Budmerice
Za + rodičov Masarikoví, dcéru Annu a vnukov
ne  12. máj 7:30 Budmerice
Za + Jozefa Chovanca
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za + Floriána, Teréziu a Vendelína a Helenu Krúpových
10:30 Budmerice
Za + Jozefa Holleša a rodičov

Upratovanie:

v sobotu 11.5. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Pechová, Hrdličková, Molnárová, Perželová, Tisoňová, Oškerová, Parajková, Bejdáková, Šumská a Katonová. P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaca obetovala na opravu kostola 100,- Eur a veriaca na potreby farnosti 50,- Eur P. Boh zaplať

Liturgický kalendár:

sobota – blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice

Zbierka na seminár:

Budúca nedeľa je nedeľa Dobrého pastiera. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Dnešnou nedeľou (5. mája) sa začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Deň otvorených dverí v kňazskom seminári:

Bohoslovci spolu s predstavenými Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave Vás srdečne pozývajú na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. mája 2019 v priestoroch bratislavského seminára. Program začne o 9.00 hod. v Katedrále svätého Martina svätou omšou v latinskom jazyku, po ktorej sa spoločne presunieme do priestorov seminára, kde bude program pokračovať.

Púť detí do Marianky:

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019. Detskí pútnici môžu putovať buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo od 9.30 z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar: 1 ks trvanlivej potraviny pre OZ Dobrý pastier. Tešíme sa na vás!

Púť do farnosti Báč:

Farnosť Báč pozýva na púť k slziacemu obrazu Panny Márie v nedeľu 19. mája. Program púte je nasledovný:

15.00   slávnostný ruženec
16.00   slávnostné vešpery
17.00   pontifikálna sv. omša: J. E. Mons.Stanislav Zvolenský, arcibiskup, metropolita spieva zbor Misericordias Dei z Trnavy
uctenie si relikvií sĺz milostivého obrazu Panny Márie
19.00   májová pobožnosť 20:00 adorácia 21:00 eucharistické požehnanie

Mariazell

Odchod účastníkov do Mariazellu je v stredu 8.5.2019 o 5:30 hod. spred kostola v Budmericiach

Piata pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  8. apr 8:00 Budmerice
Za + súrodencov Tešovičových a + rodičov
ut  9. apr 18:00 Budmerice
Za + Timoteja a Ľudmilu Stránovských a + deti
st  10. apr 17:30 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 60 a 85 rokov života
18:00 Jablonec
Za + Jozefa a Máriu Pociskoví a syna Dušana
št  11. apr 18:00 Budmerice
Za + Ervína a Oľgu Uhlíkoví a + súrodencov
pi  12. apr 8:00 Budmerice Na úmysel
so  13. apr 8:00 Budmerice
Za + Štefana a Julianu Schmitoví a + sestru Slaninkovú
ne  14. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Jána a Magdalénu Benkovských a Jakuba a Máriu Prikriloví
9:30 Štefanová
Za + Ondreja a Cecíliu a syna Jána
10:30 Budmerice
Za + Milana Pelikána

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Kvetná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 13.4. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Juríková, Salanciová, Švingalová; ul. Juraja Holčeka: Jakubcová, Švorcová, Glasová, Kunáková, Rausová, Bírová, Štepková, Čechová, Krajčovičová, Fajnorová, Halešová a Charbulová. Poprosíme, aby ste si priniesli hrable. P. Boh zaplať

Zbierka na opravu kostola vyniesla v Budmericiach 522,- Eur (7057,- Eur spolu)

Zbierka na nové vykurovanie a dvere v kostole Jablonci vyniesla 388,- Eur ( spolu Eur 793,-)

Dnes krížová cesta v Budmericiach nebude a v piatok bude po rannej sv. omši

Dnes spovedáme k veľkonočným sviatkom v Budmericiach od 14:30 do 16:30 hod.

Na Kvetnú nedeľu si prineste ratolesti na požehnanie

Milodary: Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať

Sv. spoveď chorých vo štvrtok Budmerice a v piatok Jablonec dopoludnia

Ohlášky:

Dňa 27.4.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Jakub Tichý z farnosti Doľany a MVDr. Michaela Cabadajová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Katechéza pre dospelých v utorok o 19:00 hod. téma: sviatosť posvätného stavu – sviatosť kňazstva

Sviatosť zmierenia v okolitých farnostiach:

nedeľa 7.4. Budmerice 14:30 – 16:30

streda 10.4. Štefanová 16:00 – 17:30

piatok 12.4. Doľany 16:00 – 18:00

sobota 13.4. Vištuk 09:30 – 11:30

sobota 13.4. Modra 15:30 – 18:00

nedeľa 14.4. Pezinok 14:30 – 18:00 (v kláštore u kapucínov)

Tretia pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  25. mar 8:00 Budmerice Na úmysel
ut  26. mar 17:30 Budmerice
Za + Marka Marušinca
st  27. mar 17:30 Jablonec
Za + Máriu a Alojza a rodinu Cíferskú
št  28. mar 17:30 Budmerice
Za + Annu Kočiovú, 10. výr.
pi  29. mar 17:30 Budmerice Krížová cesta
Za + Milana Krajčoviča
so  30. mar 8:00 Budmerice
Za + Antona Babinca a + rodičov a + synov
ne  31. mar 7:30 Budmerice
Za + Marcelu Somorovskú, ročná
9:00 Jablonec
Za + Štefana Nemca a rodičov a starých rodičov
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Zvestovanie Pána Slávnosť
Utorok: Slávnosť
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Štvrtá pôstna nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 30.3. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny: ul. Revolučná: Rajkovičová, Žiačiková, Miškovičová, Haršanyová, Junasová, Šmidová, Hegerová, Príhodová, ul. Červenej armády: Pechová a Jarábková. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu bude zbierka v Budmericiach aj v Jablonci. V tento deň zvonček nebude

V Budmericiach bude krížová cesta v piatok o 17:30 hod. a v Jablonci v piatok o 17:00 hod.

V utorok o 19:00 hod. bude katechéza pre dospelých. Téma Sviatosť chorých

V piatok mládežnícka krížová cesta a sv. omša a po nej stretnutie na fare

Na budúcu nedeľu bude zmena času zo zimného na letný hodinová ručička sa posúva o hodinu dopredu

Na budúcu nedeľu bude sv. omša za účasti detí (tzv. detská sv. omša)