zbierka

21. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  26. aug 8:00 Budmerice
Za živých a mŕtvych členov Máriinej légie
ut  27. aug 18:00 Budmerice
Za + Jozefa Salaya, mesačná
st  28. aug 18:00 Jablonec
Za + Valériu a Ľudovíta Gažoví a r.o.s.
18:00 Štefanová
za + rodinu Dzíbelovú a Izakovičovú
št  29. aug
pi  30. aug 18:00 Budmerice
Za + Ivana Baxu a syna Jaroslava
so  31. aug 16:00 Jablonec
Sobáš Michal Pätoprstý a Veronika Janošovičová
ne  1. sep 7:30 Budmerice
Za + František Krajčovič a Alojzia
9:00 Jablonec
Za + Jozefa a Teréziu Lukovič a st.r.o.s.
10:30 Budmerice Za farníkov
10:30 Štefanová
za Božie požehnanie pre rodiny, mladých a pútnikov – (sv. omša pri kaplnke sv. Rozálie)

Púť ku sv. Rozálii:

Farnosť Štefanová organizuje púť ku kaplnke sv. Rozálie v Štefanovej. Na budúcu nedeľu 1. septembra 2019 o 10:30 hod. bude sv. omša pri kaplnke sv. Rozálie vo farnosti Štefanová.
V prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša o 10:30 hod. vo farskom kostole v Štefanovej.
V sobotu 31.augusta bude vo Vištuku sobášna sv. omša o 16:00 hod. už s nedeľnou platnosťou.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Moniky Spomienka
Streda: sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Štvrtok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa Spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 31.8. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Vykydalová, Ochabová, Haberlová, ul. Modranská: Von Nester, Baxová, Jakabovičová, Lovásová, Filová, Oscitá a Hrdličková. P. Boh zaplať

Ohlášky:

Dňa 31.8.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Michal Pätoprstý bydlisko Bratislava a Veronika Janošovičová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Zbierka

Na budúcu nedeľu nebude v Budmericiach zvonček ale zbierka na opravu kostola v Budmericiach
7. 29.8. t.r. odchod autobusu na púť k bl. Zdenke Schelingovej v Podunajských Biskupiciach bude z námestia 8:00 hod. a z hornej zástavky o 8:05 hod.

Sila Ducha

Môj Pane,
daj sa spoznať
mojim synom.
Dobrota Tvoja,
nech im stelie cestu
a požehnanie skorým
ránom,
zbúra satanovu
lesť.
Duša spozná
silu Ducha,
nechá sa ňou
viesť.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

15. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  16. júl 18:00 Budmerice
Za + Annu a Severína Hlavatých, syna Bohumila a dcéru Teréziu
st  17. júl 18:00 Jablonec
Za + Michala Fumača a r.o.s.
št  18. júl 18:00 Budmerice
Za + Izidora Krista a Máriu, dcéry Martu a Helenu
19.7. 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
so  20. júl 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
21.7. 7:30 Budmerice
Za + Serafínu Študencovú, ročná a syna Štefana
9:00 Jablonec
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa P. Bohu za dožitých 80 rokov pre Annu
9:30 Štefanová
za + Karola Dobrovodského, rodičov, svokrovcov a súrodencov
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Utorok: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej Ľ.spomienka
Streda: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Šestnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 20.7. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Zetochová, Valková, Nahálková, Čechová, Halenárová, Tekulová, Braunová, Rybecká, Brniaková a Micháleková. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu nebude v Budmericiach zvonček ale zbierka na opravu kostola v Budmericiach

Na budúcu nedeľu budeme sláviť výročie patrónky sv. Márie Magdalény filiálneho kostola v Jablonci. V tento deň bude farská ofera

V sobotu 20. júla 2019 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred Katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny s deťmi. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke hrdinarodinu.sk.

6. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  27. máj Budmerice 8:00
Za + Jozefa Jakubčíka
ut  28. máj Budmerice 18:00
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa
st  29. máj
št  30. máj Budmerice 8:00 Za farníkov
Štefanová 17:00
Za + rodinu Šikulovú a Schmidtovú
Jablonec 18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Hrabinskú
Budmerice 19:00
Za poďakovanie sa P. Bohu za dožitých 70 rokov a za zdravie a Božiu pomoc
pi  31. máj Budmerice 15:00
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
Budmerice 18:00
Za + Ivana Hrdličku a r.o.s
so  1. jún Budmerice 8:00
Poďakovanie za dožitých 89 rokov
ne  2. jún Budmerice 7:30 Za farníkov
Jablonec 9:00
Za + Jozefa Synáka, Jozefínu, syna Jána a zaťov
Štefanová 9:30
Za + Viktora a Anastáziu Kuricových, syna Mariána a krstného – otca Eduarda
Budmerice 10:30
Za + Jána a Máriu Pastuchoví a Rozáliu a syna Ľubomíra

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Augustína z Canterbury, biskupa Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, prikázaná slávnosť Slávnosť
Piatok: Féria
Sobota: sv. Justína, mučeníka Spomienka
Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 01.6. t.r. o 8:30 prosíme rodičov prvoprimajúcich detí. Bude sa upratovať interiér kostola a okolie kostola. Vhodné by bolo priniesť i k tomu potrebné náradie – rebríky, vedrá, hrable a ručnú kosačku. P. Boh zaplať.

Milodary:

Smútiaca rodina z Jablonca obetovala pre potreby Jabloneckého kostola 500,- Eur P. Boh zaplať

Stretnutie rodín v našej farnosti

bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Sv. spoveď k prvému piatku

už v tomto týždni

Ohlášky:

Dňa 8.6.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Bc. Oliver Jakubec z farnosti Brodzké a Ing. Dominika Horváthová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia

Vážení rodičia, chceme Vám oznámiť, že nácviky slávnosti 1.sv.prijímania budú 28. mája (v utorok) a v ďalšom týždni 4. a 6.júna (utorok a štvrtok) vždy o 15.00 hod. v kostole. Je potrebné, aby sa deti nácvikov zúčastňovali. Budeme sa stretať pred kostolom. Ak Vaše dieťa chodí do družiny, prostredníctvom žiackej knižky požiadajte vyučujúcu o uvoľnenie. Nácviky budú trvať asi hodinu a po ich ukončení si budú po skupinkách nacvičovať pristupovanie k sv. spoveď.

V piatok bude mládežnícka sv. omša a po nej stretko na fare