zbierka

Vianočné obdobie

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  31. dec 16:00 Jablonec
Za + Michala a Annu Šaturoví, syna Jozefa a dcéry
16:00 Budmerice
Za + Michala a Máriu Putecoví
16:30 Štefanová
za + Augustína a Helenu Radoských
ut  1. jan 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Štefana a Máriu Špajdľoví
9:30 Štefanová
za + Michala a Ľudmilu Miklášových – a syna Milana
10:30 Budmerice
Za + Bohumila Hlavatého, 10. výročie
st  2. jan 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Ladislava
št  3. jan 8:00 Budmerice
pi  4. jan 8:00 Budmerice
Za + Jána a Ludviku Nešťákoví a r.o.s.
8:00 Štefanová na úmysel
so  5. jan 8:00 Budmerice
Za + rodičov Rášových a Danihelových
ne  6. jan 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Jána a Annu Šaturových, nevestu Ľudmilu a vnuka Jozefa
9:30 Štefanová
za + Timoteja a Máriu Vlaškových
10:30 Budmerice
Za + Jozefa a Ľudmilu Tomašovičoví a r.o.s.

Vo štvrtok je ráno voľný úmysel. Môžete si prísť nahlásiť sv. omšu

Získanie úplných odpustkov:

v pondelok – hymnus Teba, Bože, chválime… v utorok – hymnus Príď Duchu svätý…

Liturgický kalendár:

utorok – slávnosť Bohorodičky
streda – sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, bisk. a učiteľov Cirkvi
štvrtok – Najsvätejšieho mena Ježiš
nedeľa – Zjavenie Pána

Upratovanie:

v sobotu 5.1. t.r. o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Trnavská cesta: Poláková, Polakovičová, ul. Juraja Holčeka: Sedliaková, Némethová, Somorovská, Somorovská, Haláková, Podmajerská, Baxová a Stranovská P. Boh zaplať

Ofera

Na nový rok bude tradičná novoročná ofera. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať

Štatistika

Na Silvestra 31.12.2018 bude štatistika za rok 2018 + sv. omša s koncoročnou pobožnosťou v Jablonci a Budmericiach o 16:00 hod.

Požehnanie domov:

Kto má záujem o posviacku domu z príležitosti sviatku Zjavenia Pána – Troch kráľov prihláste sa v sakristií alebo zavolajte správcu farnosti.

Vianoce

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  24. dec 22:30 Jablonec
Za + Dezidera Bednárovského, r.o.s. a + súrodencov
ut  25. dec 0:00 Budmerice
Za mojich osobných dobrodincov
9:00 Jablonec Za farníkov
10:30 Budmerice
Za + Venanciu Zichovú
st  26. dec 9:00 Jablonec
Za + rodinu Špajdľovú a Štibrany
10:30 Budmerice
Za + Bernardína Bednáriková, 25.výročie
št  27. dec 8:00 Budmerice Za dobrodincov
pi  28. dec 8:00 Budmerice
Za + Štefana , Angela a Filipa
so  29. dec 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie pre krstné deti
ne  30. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Helenu a Františka Dzíbeloví
10:30 Budmerice
Za + Štefana Sokoloviča, rodičov Jozefa, Máriu a st. rodičov

Na sviatok sv. Štefana o 15:00 hod. bude jasličková pobožnosť v Budmericiach, ktorú si pripravili naše deti z farnosti

V nedeľu 30.12.2018 o 10:30 bude detská sv. omša

V utorok na sviatok Narodenia Pána bude po sv. omšiach bude farská ofera ( aj pri polnočnej sv. omši). Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať

V nedeľu 30.12.2018 o 15:00 hod. bude v Budmericiach Vianočný koncert Chorus angelicus. Výťažok z zbierky z príležitosti koncertu bude použitý na opravu kostola v Budmericiach

Ďakujem všetkým, ktorí pripravili vianočnú výzdobu

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: NARODENIE PÁNA Slávnosť
Streda: sv. Štefana, prvého mučeníka Sviatok
Štvrtok: sv. Jána apoštola a evanjelistu Sviatok
Piatok: sv. Neviniatok, mučeníkov Sviatok
Sobota: Piaty deň oktávy Narodenia Pána
Nedeľa: SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Upratovanie:

v sobotu 29.12. t.r. o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Buttková, Mocpajchelová, Čulenová, Somorovská, Pérová, Lukačovičová, Študencová, Mondekvá, Nižnanová,
Trnavská cesta: Pikulíková. P. Boh zaplať

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  3. dec 8:00 Budmerice
Za poďakovanie a za Božiu pomoc z príležitosti dožitých 80 rokov
ut  4. dec 17:00 Budmerice
Za + Jozefa a Alžbetu Krajčovičoví a dcéru
st  5. dec 17:00 Budmerice
Mikuláška pobožnosť
17:00 Štefanová
za + Annu a syna Vladimíra Schmidtových
št  6. dec 17:00 Budmerice
Za + František a Justínu Krajčovičoví
pi  7. dec 8:00 Štefanová
za + Štefana Belicu
17:00 Jablonec
Za + Katarínu Vachunovú, ročná
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  8. dec 9:00 Jablonec
Za + Annu a Gerváza Polakovičoví a r.o.s., súrodencov a dcéru Ivetu
9:30 Štefanová na úmysel
10:30 Budmerice Za farníkov
ne  9. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Tibenskú a Kišovú
9:30 Štefanová
za + rodičov Horeckých a synov
10:30 Budmerice
Za + Karola a Máriu Chynoradských

V stredu o 17:00 hod. bude Mikuláška pobožnosť

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Františka Xaverského, kňaza Spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Mikuláša, biskupa Ľ.spomienka
Piatok: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Sobota: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, prikázaná slávnosť
Nedeľa: DRUHÁ ADVENTNÁ

Upratovanie:

v piatok 7.12. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Vadovičová, Pešková, Homzová, Krchnáková, Mičková, Stojkovičová, ul. Podhájska: Trebatická, Hrežová, Vrábelová a Bócová . P. Boh zaplať

Milodary:

na kostol po odpočítaní zvončeka zostalo na opravu kostola 1092,- Eur a veriaci poslal na účet na opravu kostola 100,- Eur P. Boh zaplať. Doposiaľ sa na opravu vyzbieralo spolu 3485,75 Eur

V sobotu je prikázaný sviatok.

Sv. omše budú takto v piatok večer s platnosťou z prikázaného sviatku Nepoškvrneného počatia P. Márie v Jablonci o 17:00 hod. a v Budmericiach o 18:00 hod. a v sobotu v Jablonci o 9:00 a v Budmericiach o 10:30 hod.

Sv. spoveď

Sv. spoveď k prvému piatku pred sv. omšami.

Sv. spoveď k Vianočným sviatkom bude v Jablonci 15. decembra t.r. a v Budmericiach 16. decembra t.r.

34. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  26. nov 8:00 Budmerice
ut  27. nov 17:00 Budmerice
Za + Karola Olšu a Ľudmilu a syna Ladislava
st  28. nov 17:00 Jablonec
Za + Ervína Oscitého a rodičov
17:00 Štefanová
za + Emanuelu Lančovú
št  29. nov 17:00 Budmerice
Za + Libora Vydru a Máriu a st.r.o.s.
pi  30. nov 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice
Za + Jozefa Peško a rodičov Agnešu a Petra
so  1. dec 8:00 Budmerice
Za + st. rodičov Kovačičoví a Olšoví a + deti
ne  2. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Michala a Štefániu Krasňanských a + deti
9:30 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za 40 r. manželstva
10:30 Budmerice
Za + Veroniku a Fedinandra Bartákoví

V pondelok ráno je voľný úmysel na sv. omšu

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Spomienka
Piatok: sv. Ondreja, apoštola Sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: PRVÁ ADVENTNÁ

Upratovanie:

1.12. t.r. po sv. omši prosíme rodiny na ul Juraja Holčeka – rod. Kunáková, Rausová, Bírová, Štepková, Čechová, Krajčovičová, Holešová, Halešová, Charbulová a Tekulová . P. Boh zaplať

Stretnutie

V piatok bude stretko mládežníkov po sv. omši a budúcu nedeľu bude stretnutie rodín o 16:00 hod.

Zbierka

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.