zbierka

16. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  24. júl 18:00 Budmerice
Za † Ernesta a Helenu Tomašovičoví a syna Mareka
st  25. júl 18:00 Jablonec
Za † Gerváza a Annu Polakovičoví, dcéru Ivetku a r.o.s.
18:00 Štefanová
Poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života
št  26. júl 8:00 Budmerice
Za † Štefana a Magdalénu Lackoví a zaťa Jaroslava
pi  27. júl 18:00 Budmerice
Za † Alojza a Jindřišku Baxoví a dcéru Martu
so  28. júl 8:00 Budmerice
Za † Alojza Hegeru
Štefanová
Za Božie požehnanie pre žijúcich obyvateľov i rodákov obce Štefanová a za spásu duší zosnulých
ne  29. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Michala a Margitu Cíferský, syna Jána a dcéru Vierku
9:30 Štefanová
Za † Viktora a Anastáziu Kuricových (50. výročie smrti) a za † syna Mariána
10:30 Budmerice
Za † Ľudovíta Zelníka a manželku Máriu a dcéru Ľudmilu

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy Sviatok
Utorok: Féria
Streda: sv. Jakuba, apoštola Sviatok
Štvrtok: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie Spomienka
Piatok: sv. Gorazda a spoločníkov Spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

28.7. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme rodiny na ul. Juraja Holčeka: Belicová, Kulifajová, Poláková, Baničová, Dusíková, Pechová, Ochabová, Hrdlličková, Molnárová a Tisoňová. P. Boh zaplať

Dovolenka

Od 6. augusta do 24. augusta bude správca farnosti na dovolenke

Zbierka

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach zbierka na opravu kostola. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať

Ohlášky:

Dňa 25. augusta 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Peter Hlodák z farnosti Breznička, filiálka Kalinovo a Michaela Grancová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

7. týždeň v cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  21. máj 8:00 Budmerice Za
17:00 Štefanová
ut  22. máj 18:00 Budmerice
Za † Antona a Máriu Baxoví, syna Ivana a vnuka Jaroslava
st  23. máj 18:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s, za † Jána a Máriu Zagorovú
18:00 Štefanová
Za † rodičov Antona a Annu Mackových
št  24. máj 18:00 Budmerice
pi  25. máj 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
so  26. máj
ne  27. máj 7:30 Budmerice
Za † Jozefa Rajkoviča, 10. výr.
9:00 Jablonec
Za prvoprimajúce deti a ich rodičov a krstných rodičov
9:30 Štefanová
Za † Milana Vivodíka, rodičov a svokrovcov a za † Ladislava Ilavského
10:30 Budmerice Za farníkov
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach detská sv. omša

Liturgický kalendár

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ustanovila povinnú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorá sa bude sláviť v pondelok po Turíčnej nedeli (Svätodušný pondelok).

Pondelok: PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI Spomienka
Utorok: sv. Rity z Casci, rehoľníčky Ľ.spomienka
Streda: Spomienka
Štvrtok: NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Upratovanie:

26.5. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná – rod. Hegerová, Príhodová, ul. Červenej armády – rod. Pechová, Jarábková, Čechovičová, Šumská, Križanová, Križanová, Režná a Matúšková. Ďakujeme.

Ohlášky:

Dňa 2. júna 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Stacho z farnosti Trnava a Mária Horvátová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Piate stretnutie z rodín

Piate stretnutie z rodín vo farnosti bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude 3. júna t.r. o 16:00 hod.

Birmovanci

V piatok 26. mája o 18:00 hod opravná písomka z poslednej tretiny.

Dnes je pre birmovancov posledný termín na doručenie prihlášky (prihláška riadne vyplnená) a projektu o birmovnom patrónovi

Prvé sv. prijímanie

Na budúcu nedeľu bude v Jablonci prvé sv. prijímanie. Spoveď pre rodičov, prípadne starých a krstných rodičov bude v stredu pred a po sv. omši podľa potreby. Deti, ktoré idú v nedeľu z Jablonca na prvé sv. prijímanie budú mať spoveď v sobotu o 14:00 hod. Deti si môžu prísť vyzdvihnúť šaty na 1. sv. prijímanie v piatok o 18:00 hod. na faru

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

 

po  14. máj
Rekolekcia Marianka
ut  15. máj 18:00 Budmerice
Za † Stanislava Chobota, brata Jozefa a † rodičov a st. rodičov
st  16. máj 18:00 Jablonec
Za † rodinu Jarábkovú a Lukovičovú
18:00 Štefanová
Za † Jozefa (45. výročie) a † Máriu (15. výročie smrti)
št  17. máj 18:00 Budmerice
Za † Františka a Annu Vydroví, syn Stanislava a st. rodičov
pi  18. máj 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † Martina a Františku Šotníkoví, synov a nevesty
so  19. máj 8:00 Budmerice
Za † Timoteja a Ľudmilu Stránovských a † dcéry
ne  20. máj 7:30 Budmerice
Za † Mária Babinca, ročná
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Františka a Ernesta a rodičov Bohušových
10:30 Budmerice
Za † Adrianu Moravčíkovú
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

V utorok katechéza pre dospelých

Liturgický kalendár

14.V. pondelok Sv. Matej, apoštol – Sviatok
15.V. utorok Sv. Žofia, Sv.Izidor
16.V. streda Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník – Sp
17.V. štvrtok Sv. Paschal Baylonský
18.V. piatok Sv. Ján I., pápež a mučeník – Ľsp
19.V. sobota Sv. Klaudia, panna a mučenica

Upratovanie:

19.5. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Pod Bielym vŕškom – rod. Krajčíková, ul. Revolučná – rod. Rajkovičová, Šebová, Žiačiková, Miskovičová, Haršanyová, Kuglerová, Oscitá, Junasová a Šmidová. Ďakujeme.

Ohlášky:

Dňa 2. júna 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Stacho z farnosti Trnava a Mária Horvátová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Birmovanci

V piatok 18. mája po sv. omši preskúšanie birmovancov, ktorí ešte nepísali písomku z poslednej tretiny o 18:45 hod. a o 19:30 hod. opravné pre birmovancov

Stretnutie rodín

Z príležitosti svetového dňa rodiny (15. mája) sa dňa 20. mája t.r. t.j. v nedeľu bude konať stretnutie rodín z našej farnosti. V kaštieli pri okáľoch. Občerstvenie bude zabezpečené. Fazulovica, klobásky a voda.

Zbierka

Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať

Oprava kostola

„Členkov farskej rady p. Škodovou som bol oslovený, že ju pristavila skupina farníkov so žiadosťou, že treba opravovať kostol. Samozrejme takejto iniciatíve sa nebránim. Aj mne záleží na tom ako vyzerá kostol a sám som už viackrát na potrebu opravy kostola upozorňoval. Bez financií sa to však urobiť nedá a ani bez pomoci Vás farníkov. Preto čakám na návrhy z Vašej strany ako si to predstavujete a akým spôsobom by sme na opravu získali peniaze lebo zvonček a ostatné príjmy postačujú zväčša len na bežné výdaje.“

„Koľko sa vyzberalo na zbierkach pre potreby farnosti som Vám vyhlásil po jej konaní. Koľko sa vyzberalo na zbierky, ktoré sú povinné a nie sú prijímam farnosti Vás informujem na konci roka“

JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač, administrátor farnosti

Letné kántrové dni

Letné kántrové dni budú na budúci týždeň v stredu, piatok a v sobotu. Obsah kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Záväzný je jeden deň. My budeme sláviť v stredu.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  9. máj 18:00 Štefanová
Za živých a zosnulých členov bratstva sv. ruženca
št  10. máj 8:00 Budmerice Za farníkov
17:00 Štefanová
Za † Petra a Annu Odkladalových, rodičov a svokrovcov
17:30 Jablonec
Za † Martina, Františku Hasíkoví a † rodinu
18:30 Budmerice
Za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá
pi  11. máj 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † Annu Kočiovú
so  12. máj 16:00 Budmerice
sobášna sv. omša za Mareka Moro a Silviu Hrabovskú
ne  13. máj 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Agnešu Hasíkovú
9:30 Štefanová
Za †Antona a Annu Buchových a rodičov
10:30 Budmerice
Za † Jána Žiačika
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť

Liturgický kalendár

7.V. pondelok BL. Gizela
8.V. utorok Sv. Viktor, mučeník
9.V. streda Sv. Pachonius, opát
10.V. štvrtok Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť – prikázaný sviatok
11.V. piatok Bl. Sára Salkaháziová panna a mučenica – Ľsp
12.V. sobota Sv. Pankrác, mučeník – Ľsp

Upratovanie:

12.5. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul Revolučná – rod. Polčicová, Moravčíková, Sobolíková, Országhová, Matúšková, Benešová, Drefková, Baxová, Kuchtová a Jelemenská. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať

Ohlášky:

Dňa 12. mája 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Marek Moro z farnosti Budmerice a Silvia Hrabovská z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Birmovanci

V piatok 11. mája po sv. omši budú birmovanci písať písomku z poslednej tretiny otázok. Treba sa zapísať na čas buď na 18:45 alebo na 19:30 hod.

Zbierka

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia

Stretnutie rodín z našej farnosti

Z príležitosti svetové dňa rodiny (15. mája) sa dňa 20. mája t.r. t.j. v nedeľu bude konať stretnutie rodín z našej farnosti.