Pri kríži

Moja svätá láska,
poznám zákon
Tvojho poriadku.
Žijem v Božom
pláne,
pri kríži.
Prosím,
Svätú Matku
o pomoc.
Ona mi ťa
priblíži.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.