Panstvo Ducha

Rastie túžba po Duchu,
z ktorého nežnosť
vanie.
Len Panstvo Ducha
obnoví odvahu,
dobrorečiť na kolenách
Bohu odovzdane.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.