Pokora

Nemám sa čím
chváliť,
Otče môj.
Snáď darmi,
čo vopred
zadarmo nám dávaš.
Aký neskutočný
cieľ je Tvoj,
ktorým nás
Láska,
vychovávaš.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.