Rodný kraj

Karpaty,
zvlnené hranice.
Háje,
schádzajúce
k vtáčím vodám,
čo zrovnávajú poliam
vrásky.
Topoľová aleja,
čerešne,
rozkvitnuté
krásky
s rúchom anjela.
Tým všetkým,
s vôňou zbožia,
lúk,
vkladám kraj rodný
do svätých Božích
rúk.

Marušincová