Prikázané a pohyblivé sviatky 2021

Prikázané sviatky 2021

1. január 2021Panny Márie Bohorodičky
6. január 2021Zjavenie Pána
13. máj 2021Nanebovstúpenie Pána
3. jún 2021Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún 2021Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august 2021Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november 2021Všetkých svätých
8. december 2021Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december 2021Narodenie Pána, prvý sviatok vianočný

Pohyblivé sviatky 2021

17. február 2021Popolcová streda
4. apríl 2021Veľkonočná nedeľa — Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
13. máj 2021Nanebovstúpenie Pána
31. máj 2021Zoslanie Ducha Svätého
3. jún 2021Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
28. november 2021Prvá adventná nedeľa