Krátky návrat k Vianociam

Náš generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl CSsR, ktorý sídli
v Ríme, často píše posolstvá či okružné listy redemptoristom a našim laickým
spolupracovníkom. Na tieto Vianoce napísal tento krátky list, ktorý ma veľmi
oslovil a aj keď je už pár dní po vianočnom období, stojí za to si tieto jeho
slová prečítať. Tieto slová, hoci určené predovšetkým na Vianoce, sú totiž
aktuálne v hociktorom čase a hádam nám redemptoristom, ale aj vám, ktorí
toto čítate, pomôžu prežiť iným spôsobom rok 2021.
P. Róbert Režný CSsR

Vianočné posolstvo generálneho predstaveného P. Michaela Brehla CSsR:
Bratia a sestry v Kristovi, našom Vykupiteľovi,
Pre mnohých z nás budú tento rok Vianoce iné. Všetci sme si vedomí
obmedzení, ktorým čelíme. Príliš dobre vieme, koľko strát sme utrpeli počas
tejto pandémie. Niektorí z nás sú skľúčení a znepokojení. Niektorí dokonca
hovorili o „zrušení“ Vianoc! Bratia a sestry, nemohli sme zrušiť Vianoce, aj
keby sme to chceli urobiť! Cisári a diktátori, vojny a rany, všetci sa pokúšali
zrušiť Vianoce v minulosti a nikdy sa im to nepodarilo. Pretože Vianoce
nezávisia od nás. Závisí to od Boha – je to Božia iniciatíva!
Tieto Vianoce musíme otvoriť oči pred príležitosťami, ktoré sme v minulosti
možno prehliadli. Naše oslavy budú jednoduchšie, možno ešte pokojnejšie a
menšie. Ale Boh k nám dnes prichádza v našom zranenom svete, rovnako
ako sa Ježiš Kristus narodil vo veľmi zranenom a trpiacom svete pred viac
ako 2000 rokmi.
Boh nás dnes navštevuje v našich rodinách a v našich spoločenstvách. Boh k
nám prichádza v osobách, ktoré dobre poznáme, aj v neznámych, ktorí môžu
prísť k našim dverám a hľadať pomoc – v chudobných a v migrantoch, v
deťoch a v našich starších. A prostredníctvom nás Boh navštívi aj ostatných.
Tieto Vianoce nás pápež František pozýva, aby sme znovu snívali Boží sen a
aby sme videli tento svet tak, ako ho vidí Boh – nie našimi očami, ale
srdcom.
Tieto Vianoce, nech si uvedomíme, čo je zo všetkého najdôležitejšie – že
Ježiš prichádza ako náš Vykupiteľ a ako náš brat a že sme si navzájom bratmi
a sestrami.

Toľko P. Michel Brehl CSsR. Želám vám požehnaný rok 2021 a prosme si od
Boha, aby nám podaroval nové oči, ktoré nám pomôžu vnímať svet tak, ako
ho vidí náš Pán.