Odpustky v roku sv. Martina

Úplné odpustky môžu získať úprimne kajúci a láskou vedený veriaci po splnení obvyklých podmienok (sviatostnej spovede, svätého prijímania a modlitby na úmysel Svätého Otca) jeden raz za deň, ktoré sa môžu obetovať aj za duše v očistci v Bratislavskej katedrále alebo aj v ostatných kostoloch zasvätených svätému Martinovi, do ktorých prídu ako pútnici a v nich sa s nábožnosťou zúčastnia posvätného slávenia alebo inej pobožnosti, pri ktorých sa na záver pomodlia modlitbu Pána, vyznanie viery a budú vzývať o príhovor najsvätejšiu Pannu a svätého Martina.

V životopise svätého Martina sa uvádza rok 316 alebo 317 ako čas jeho narodenia. Nachádzame sa tak v období tisícsedemstého výročia narodenia svätého Martina, patróna našej arcidiecézy. Preto v našej arcidiecéze slávime obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ako Rok svätého Martina, aby sme mali príležitosť hlbšie spoznať vznešený príklad jeho života a podľa jeho vzoru i na jeho príhovor prehlbovať svoju vieru, napĺňať ju skutkami evanjelia v každodennom živote pre budovanie spoločenstva veriacich Bratislavskej arcidiecézy a pre vnášanie Kristovho svetla do našej spoločnosti.

Pre posvätenie veriacich a aby sa ešte hojnejšie otvorili pramene Božej milosti, na žiadosť bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského a na základe osobitného mandátu od Svätého Otca Františka Apoštolská penitenciária poskytuje veriacim možnosť získať úplné odpustky k jubilejnému roku pre veriacich, ktoré sa môžu obetovať aj za duše v očistci. Presné podmienky sú uvedené v Dekréte Apoštolskej penitenciárie.

[button link=“http://abu-bratislava.sk/download/2016-Dekret_o_odpustkoch-Rok_sv_Martina-slovensky.pdf“ style=“download“]Dekret o odpustkoch v roku sv Martina.pdf[/button]