Veľký týždeň

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo štvrtok Pánovej večere, jeho stredom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. V nedeľu skoro ráno prechádzame na letný čas – hodiny posúvame o 1 hod. dopredu.

Požehnaná noc

podľa učenia starých židovských rabínov jestvujú 4 také požehnané noci …