Prvá pôstna nedeľa

V piatok 19.2. t.r. o 18:00 hod. bude stretnutie pre birmovancov z Budmeríc a v sobotu 20.2. o 13:00 hod. pre birmovancov z Jablonca, Štefanovej a ostatných.