Posvätenia obnoveného kríža vo vinohradoch

Nad Budmericami vo vinohradoch v n. v. 176 m na križovatke, ktorá rozdeľuje Grefty a Chríb , bol v roku 1914 postavený drevený kríž. Podľa ústneho podania dala kríž postaviť rodina Farkašová na pamiatku svojich blízkych, ktorí padli na bojiskách v 1. svetovej vojne…

Sv. Otec František a Rok Sedembolestnej Panny Márie

„Proste a dostanete“, povedal Ježiš. A tak prosíme, aby svetlo a radosť naplnili našu dušu, aby pozdvihli naše srdce, aby dali ľahkosť nášmu kroku, pieseň nášmu srdcu, potešenie a pokoj nám i našim priateľom. S Božou pomocou je možné, aby nás ohromila radosť. A to môže byť posolstvom Roku Sedembolestnej Panny Márie a pontifikátom Sv. […]