Pohyblivé sviatky v roku 2014

Krst Pána 12.januára
Popolcová streda 5.marca
Veľká noc 20.apríla
Nanebovstúpenie Pána 29.mája
Svätodušná nedeľa – Turíce 8.júna
Najsvätejšej Trojice 15.júna
Božie Telo 19.júna
Božské Srdce 27.júna
Krista – Kráľa 23.novembra
1.adventná nedeľa 30.novembra