Pohyblivé sviatky v roku 2015

Krst Pána 11.januára
Popolcová streda 18.februára
Veľká noc 5.apríla
Nanebovstúpenie Pána 14.mája
Svätodušná nedeľa – Turíce 24.mája
Najsvätejšej Trojice 31.mája
Božie Telo 4.júna
Božské Srdce 12.júna
Hody v Budmericiach 13.septembra
Krista – Kráľa 22.novembra
1.adventná nedeľa 29.novembra