Pohyblivé sviatky v roku 2016

Krst Pána nedeľa, 10. januára 2016
Popolcová streda streda, 10. februára 2016
Veľká noc nedeľa, 27. marca 2016
Nanebovstúpenie Pána štvrtok, 5. mája 2016
Svätodušná nedeľa – Turíce nedeľa, 15. mája 2016
Najsvätejšej Trojice nedeľa, 22. mája 2016
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi štvrtok, 26. mája 2016
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho piatok, 3. júna 2016
Hody v Budmericiach -Povýšenie sv. Kríža nedeľa, 11. septembra 2016
Krista – Kráľa nedeľa, 20. novembra 2016
1.adventná nedeľa nedeľa, 27. novembra 2016