Pohyblivé sviatky v roku 2018

Popolcová streda 14. február 2018
Veľká noc 1. apríl 2018
Nanebovstúpenie Pána 10. máj 2018
Svätodušná nedeľa – Turíce 20. máj 2018
Najsvätejšej Trojice 27. máj 2018
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 31. máj 2018
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 8. jún 2018
Hody v Budmericiach -Povýšenie sv. Kríža 16. september 2018
Krista – Kráľa 25. november 2018
1.adventná nedeľa 2. december 2018