Prikázané a pohyblivé sviatky v roku 2022

Prikázané sviatky 2022

1. január 2021Panny Márie Bohorodičky
6. január 2021Zjavenie Pána
13. máj 2021Nanebovstúpenie Pána
3. jún 2021Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo)
29. jún 2021Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august 2021Nanebovzatie prebl. Panny Márie
1. november 2021Všetkých svätých
8. december 2021Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december 2021Narodenie Pána, prvý sviatok vianočný

Pohyblivé sviatky 2022

2. marcaPopolcová streda
17. aprílaVeľká noc
26. májaNanebovstúpenie Pána
5. júnaZoslanie Ducha Svätého
27. novembraPrvá adventná nedeľa