Prikázané a neprikázané sviatky

Prikázané sviatky

1.1. Panny Márie Bohorodičky
6.1. Zjavenie Pána
Nanebovstúpenie Pána – pohyblivý – štvrtok, 40. deň po Veľkonočnej nedeli
Božieho Tela a Krvi – pohyblivý – štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice
29.6. Sv. Petra a Pavla
15.8. Nanebovzatie Panny Márie
1.11. Všetkých svätých
8.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25.12. Narodenie Ježiša Krista – Vianoce

Neprikázané sviatky

2.2. – Obetovanie Pána
19.3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Veľkonočný pondelok – pohyblivý
25.3. – Zvestovanie Pána
Turíčny pondelok – pohyblivý
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – pohyblivý
5.7. – Sv. Cyrila a Metoda
8.9. – Narodenie Panny Márie
15.9. -Sedembolestnej Panny Márie
26.12. – Sv. Štefana, prvého mučeníka