Sv. omše na Štefanovej

Farnosť Štefanová spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je aj správca farnosti Vištuk.

telefón: 033/ 6446 314
mobil: 0903 982 601
mail: jan.zahradnik1964@gmail.com

Farské oznamy na 29. nedeľu cez rok 22.októbra 2017

25.X. streda
18:00 Za † rodinu Lančaričovú

29.X. 30. Nedeľa cezročného obdobia – (A)
09:30 Za † rodičov a brata

Liturgický kalendár

23.X. pondelok Sv. Ján Kapistránský, kňaz – Ľsp
24.X. utorok Sv. Anton Mária Claret, biskup – Ľsp
25.X. streda Sv. Maurus, Biskup – Ľsp
26.X. štvrtok Sv. Lucián a Marciál, mučeníci
27.X. piatok Sv. Evarist, pápež
28.X. sobota Sv. Šimon a Júda, apoštoli – Sviatok

Zbierka na misie:

22.októbra 2017 slávime misijnú nedeľu a modlíme sa za misie a misionárov.
Zároveň je i zbierka na misie. Nech vám Pán odmení Vaše štedré srdce.

Zmena času:

Na budúcu  nedeľu 29.10. sa mení čas. Hodiny posunieme o 1 hodinu dozadu.