Sv. omše na Štefanovej

Farnosť Štefanová spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je aj správca farnosti Vištuk.

telefón: 033/ 6446 314
mobil: 0903 982 601
mail: jan.zahradnik1964@gmail.com

Farské oznamy na 6. Veľkonočnú nedeľu 21.mája 2017

25.V. štvrtok Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok

17:00 Za † Pavla a Celestínu Kirinovičových, synov, dcéry, nevestu a zaťov

28.V. 7.Veľkonočná nedeľa

09:30 Za † Jána a Vernera

Liturgický kalendár

22.V. pondelok Sv. Rita z Cascie, rehoľníčka – Ľsp

23.V. utorok Sv. Dezider, biskup, mučeník

24.V. streda Panna Mária, Pomocnica kresťanov

25.V. štvrtok Nanebovstúpenie Pána – Slávnosť –prik. sviatok

26.V. piatok Sv. Filip Neri, kňaz – Sp

27.V.sobota Sv. Augustín z Canterbury, biskup – Ľsp

Nanebovstúpenie Pána:

Vo štvrtok 25. mája slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Svätú omšu vo štvrtok budeme sláviť o 17:00 hodine.

Prosebné dni:

Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni. Obsah dní: prosby za úrodu.

Zbierka na katolícke masmédiá:

Na budúcu nedeľu (28.5.) bude zbierka na katolícke masmédiá.

Púť ku sv. Leonardovi do Doľan:

Na budúcu nedeľu (28.5.) je púť ku sv. Leonardovi. Podrobnejšie informácie sú na výveske pred kostolom.