Sv. omše na Štefanovej

Farnosť Štefanová spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je aj správca farnosti Vištuk.

telefón: 033/ 6446 314
mobil: 0903 982 601
mail: jan.zahradnik1964@gmail.com

Krst Pána Ježiša – 13. januára 2019

Slávenie sv. omší:

Pondelok 14.1. 13:30 za + Augustínu Hrdličkovú – (pohrebná sv. omša)
Streda 16.1. 17:00 za + Jozefa Kalného, rodičov a svokrovcov
Nedeľa 20.1. 09:30 poďakovanie Pánu Bohu za 90 r. života

Liturgický kalendár:

štvrtok – sv. Antona, opáta

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov:

V piatok 18. januára začíname Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.