Sv. omše na Štefanovej

Farnosť Štefanová spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je aj správca farnosti Vištuk.

telefón: 033/ 6446 314
mobil: 0903 982 601
mail: jan.zahradnik1964@gmail.com

Farské oznamy na 20. nedeľu cez rok 20. augusta 2017

27.VIII. 21. Nedeľa cezročného obdobia – (A)

09:30 Za † Michala Mička (nedožitých 100 rokov) a za † manželku Julianu

Liturgický kalendár

21.VIII. pondelok Sv.Pius X., pápež – Sp
22.VIII. utorok Panna Mária-Kráľovná –Sp
23.VIII. streda Sv. Ružena Limská, panna – Ľsp
24.VIII. štvrtok Sv. Bartolomej, apoštol –Sviatok
25.VIII. piatok Sv. Ľudovít – Ľsp
26.VIII. sobota Sv. Anastáz, mučeník

Zastupovanie:

V tomto týždni bude zastupovať vdp. Mgr. Ján Behula, farár z Báhoňa.
Na neho sa obráťte v prípade zaopatrovania chorého alebo vyslúženia pohrebných obradov.

Blahorečenie don Titusa Zemana, saleziána, kňaza, mučeníka:

V sobotu 30. septembra v Bratislave bude blahorečený don Titus Zeman, saleziánsky kňaz, mučeník. Pozývam na túto vzácnu a jedinečnú príležitosť v dejinách našej Cirkvi. Podrobnosti o blahorečení sú na letáku a obrázkoch, ktoré sú na stolíkoch pri vchode do kostola.