Sv. omše na Štefanovej

Farnosť Štefanová spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je aj správca farnosti Vištuk.

telefón: 033/ 6446 314
mobil: 0903 982 601
mail: jan.zahradnik1964@gmail.com

Farské oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého 20. mája 2018

23.5. Streda
18:00  Za † rodičov Antona a Annu Mackových

27.5. Nedeľa – Zoslanie Ducha Svätého – Slávnosť
09:30  Za † Milana Vivodíka, rodičov a svokrovcov a za † Ladislava Ilavského

Liturgický kalendár

Spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi:
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ustanovila povinnú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi, ktorá sa bude sláviť v pondelok po Turíčnej nedeli (Svätodušný pondelok). Zajtra, v pondelok budeme mať sv. omšu o 17:00 hodine.

Etiketa v kostole:

Vo vitríne nám pribudol plagátik o správnom oblečení do kostola v horúcich letných dňoch. Aj cez vonkajšie znaky, akými sú oblečenie, vyjadrujeme svoju úctu voči Pánu Bohu