Sv. omše na Štefanovej

Farnosť Štefanová spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je aj správca farnosti Vištuk.

telefón: 033/ 6446 314
mobil: 0903 982 601
mail: jan.zahradnik1964@gmail.com

Farské oznamy na 5. Pôstnu nedeľu 18. marca 2018

19.III. pondelok Svätého Jozefa ženícha Panny Márie – Slávnosť
17:00 Za bratov Jozefov

22.III. štvrtok
17:30 Za † Stanislava Matejovského
Svätá spoveď 16:00-17:30

25.III. Kvetná nedeľa – Utrpenia Pána – (B)
09:30 Za † Zuzanu Tibenskú (6. výročie smrti)

Liturgický kalendár

19.III. pondelok Sv. Jozef, ženích Panny Márie – Slávnosť
20.III. utorok Sv. Archip
21.III. streda Sv. Serapion, opát, Sv. Benedikta Frassinelo
22.III. štvrtok Sv. Lea Rímska, vdova
23.III. piatok Sv. Turíbius de Mongrovejo, biskup – Ľsp
24.III. sobota Sv. Katarína Švédska, panna

Sviatosť zmierenia pre Štefanovú:

Vo štvrtok 22.3. popoludní od 16:00 do 17:30 budeme spovedať 2 kňazi.
Od 17:30 hod. bude spovedať 1 kňaz. Prosím, zmierme sa s Pánom Bohom a vykonajme si dobrú sv. spoveď.
Prihláste , prosím, aj svojich chorých. Navštívim ich po Kvetnej nedeli.

Upratovanie kostola:

Ďakujem predchádzajúcej skupine a prosím nastávajúcu skupinu – čísla domov č. 10, 11, 12
a 13 o upratovanie kostola od 24.3.

Zmena času:

V nedeľu 25.3. ráno o 2:00 hod. sa posúvajú hodiny o 1 hodinu dopredu na 3:00 hod.

Pašiové hry v kostole kapucínov:

V sobotu 24.3. o 19:00 hod. uvedú v kostole kapucínov v Pezinku pašiové hry.

Manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť:

V stredu 21. marca o 17.00 hod. sa na Hviezdoslavovom námestí uskutoční manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Koná sa pri príležitosti Dňa počatého dieťata a 30. výročia sviečkovej manifestácie. Pozývame Vás vyjadriť postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia a spravodlivosti vo všetkých sférach spoločenského života. Organizátormi manifestácie sú Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.

Spovedanie v okolitých farnostiach:

Nedeľa 18.3. Budmerice 14:00 – 16:00
Piatok 23.3. Doľany 16:00 – 18:00
Sobota 24.3. Vištuk 09:30 – 11:30
Sobota 24.3. Modra 15:30 – 18:00
Nedeľa 25.3. Pezinok 14:30 – 18:00