Sv. omše na Štefanovej

Farnosť Štefanová spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je aj správca farnosti Vištuk.

telefón: 033/ 6446 314
mobil: 0903 982 601
mail: jan.zahradnik1964@gmail.com

5. veľkonočná nedeľa – 19. mája 2019

Slávenie sv. omší:

Streda 22.5. 18:00 za + rodičov Hájičkových a dcéru Annu
Nedeľa 26.5. 09:30 za + rodičov Hrdličkových a za + rodinu Horeckú a synov

Liturgický kalendár:

pondelok – sv. Bernardína Sienského, kňaza
utorok – sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
streda – sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
sobota – sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi – sv. Gregora VII., pápeža, sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny

Zbierka na seminár:

Vyzbierali sme a odoslali zbierku na seminár 300 eur. Nech vám Pán odmení vašu štedrosť.

Zápis úmyslov sv. omší:

V stredu 22.5. po večernej sv. omši budem zapisovať úmysly sv. omší na nasledujúce mesiace jún a júl.

Poďakovanie Pánu Bohu:

V utorok 21. mája si pripomínam 25 rokov kňazskej vysviacky.
Za tento Boží dar poďakujem Pánu Bohu v nedeľu 26. mája o 11:00 hod. pri sv. omši vo Vištuku.