Sv. omše na Štefanovej

Farnosť Štefanová spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je aj správca farnosti Vištuk.

telefón: 033/ 6446 314
mobil: 0903 982 601
mail: jan.zahradnik1964@gmail.com

3. pôstna nedeľa – 24. marca 2019

Slávenie sv. omší:

Pondelok 25.3. 17:00 za + krstných rodičov a rehoľnú sestru Emanuelu
Streda 27.3. 17:00 za + Pavla a Celestínu Kirinovičových, deti, nevestu a zaťov
Nedeľa 31.3. 09:30 za + rodinu Daubnerovú

Slávnosť Zvestovania Pána:

V pondelok 25. marca máme slávnosť Zvestovania Pána. Svätú omšu budeme sláviť o 17:00 hod. 25.marec je i Dňom počatého dieťaťa. Na poličke máme biele stužky – symbol úcty k nenarodenému životu. Môžeme si ich vziať a pripnúť na kabát.

Zmena času:

V nedeľu 31. marca prechádzame na letný čas. Hodiny si posúvame o 1 hodinu dopredu.