Sv. omše na Štefanovej

Farnosť Štefanová spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je aj správca farnosti Vištuk.

telefón: 033/ 6446 314
mobil: 0903 982 601
mail: jan.zahradnik1964@gmail.com

Farské oznamy na 25. nedeľu Cezročného obdobia 23.septembra 2018

30.IX.  26. nedeľa Cezročného obdobia -(B)
09:30   Za †  Jozefa a Filoménu Vaškových,
za †  + rodičov a starých rodičov

Liturgický kalendár

24.IX. pondelok Sv. Gerard, biskup a mučeník
25.IX. utorok Sv. Kleopas, Pánov učeník
26.IX. streda Sv. Kozma a Damián, mučeníci – Ľsp
27.IX. štvrtok Sv. Vincent de Paul, kňaz – Ľsp
28.IX. piatok Sv. Václav, mučeník – Ľsp
29.IX. sobota Sv. Michal,Gabriel a Rafael, archanjeli – Sviatok

Zastupovanie:

Počas mojej neprítomnosti ma bude pre prípad zaopatrovania chorých sv. sviatosťami alebo vyslúženia pohrebných obradov zastupovať vdp. JUDr. Branislav Trubač, farár z Budmeríc