Sv. omše na Štefanovej

Farnosť Štefanová spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je aj správca farnosti Vištuk.

telefón: 033/ 6446 314
mobil: 0903 982 601
mail: jan.zahradnik1964@gmail.com

Farské oznamy na 12. nedeľu cez rok 25. júna 2017

29.VI. štvrtok Sv. Peter a Pavol, apoštoli – Slávnosť

17:00 Za † Mareka Fuknu (1. Výročie smrti)

2.VII. 13.Nedeľa cezročného obdobia – (A)

09:30 Za zdravie a Božiu pomoc

Liturgický kalendár

26.VI. pondelok Sv. Romuald, opát – Ľsp

27.VI. utorok Sv.Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi –Ľsp

28.VI. streda Sv. Irenej, biskup a mučeník – Sp

29.VI. štvrtok Sv. Peter a Pavol, apoštoli – Slávnosť

30.VI. piatok Prví svätý mučeníci Cirkvi v Ríme –Ľsp

1.VII. sobota Sv. Oliver Plunkett, biskup a mučeník

Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov:

Vo štvrtok 29.6. máme slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok. Sv. omša bude o 17:00 hodine. Po sv. prijímaní poďakujeme Pánu Bohu za ukončenie školského roka.