Sv. omše na Štefanovej

Farnosť Štefanová spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je aj správca farnosti Vištuk.

telefón: 033/ 6446 314
mobil: 0903 982 601
mail: jan.zahradnik1964@gmail.com

3. nedeľa cez rok – 26. januára 2020

Slávenie sv. omší:

Utorok 28.1. 13:30 za + Vincenta Tekulu (pohrebná sv. omša a pohreb)
Streda 29.1. 17:00 za + Vladimíra Schmidta (10. výročie smrti)
Nedeľa 2.2. 09:30 za + Boženu Buchovú (1. výročie smrti)

Liturgický kalendár:

pondelok – sv. Angely Merici, panny
utorok – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
piatok – sv. Jána Bosca, kňaza

Sviatok Obetovania Pána:

Na budúcu nedeľu 2.2. budeme sláviť sviatok Obetovania Pána. V úvode sv. omše požehnám hromničné sviece. Prosím, prineste si ich so sebou.

Zápis úmyslov sv. omší:

V stredu 29.1. po sv. omši (okolo 17:45 hod.) v sákristii kostola budem zapisovať úmysly sv. omší na mesiac február a marec.