Sv. omše na Štefanovej

Farnosť Štefanová spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je aj správca farnosti Vištuk.

telefón: 033/ 6446 314
mobil: 0903 982 601
mail: jan.zahradnik1964@gmail.com

Farské oznamy na 2.nedeľu adventnú 10 .decembra 2017

13.XII. streda
17:00 Za † rodičov, bratov a švagrov

17.XII. 2. Nedeľa adventná –(B)
09:30 Za † Pavlínu a Mariána Dobrovodských

 Liturgický kalendár

11.XII. pondelok Sv. Damaz I., pápež Cirkvi – Ľsp
12.XII. utorok Panna Mária Guadalupská – Ľsp
13.XII. streda Sv. Lucia, panna a mučenica – Ľsp – kántry
14.XII. štvrtok Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi – Sp
15.XII. piatok Sv. Valerián, biskup – kántry
16.XII. sobota Sv. Adelaida(Adela), cisárovná – kántry

V zbierke na charitu sme vyzbierali 200 eur. Nech vám Pán odmení vašu štedrosť.

Návšteva chorých v ich domácnosti:

Prosím, prihláste ich v sákristii kostola a uveďte aj telefonický kontakt pre dohodnutie termínu mojej návštevy u vás.

Spovedanie v okolitých farnostiach:

Častá            sobota   16.12.       15:00 – 17:00
Budmerice    nedeľa   17.12.       14:00 – 16:00
Dubová         nedeľa   17.12.       14:00 – 16:00
Štefanová     streda     20.12.      16:00 – 17:30

Zimné kántrové dni:

Budú v stredu, piatok a sobotu. My budeme sláviť v stredu.
Obsahom dní je príchod Božieho kráľovstva do rodín a obnova rodín.