Sv. omše na Štefanovej

Farnosť Štefanová spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je aj správca farnosti Vištuk.

telefón: 033/ 6446 314
mobil: 0903 982 601
mail: jan.zahradnik1964@gmail.com

Sedembolestná Panna Mária –15. septembra 2019

Slávenie sv. omší:

Streda 18.9. 18:00 za + Máriu, Timoteja a súrodencov
Nedeľa 22.9. 09:30 za živých a zosnulých z rodiny Ochabovej a Tekulovej

Liturgický kalendár:

pondelok – sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
utorok – sv. Róberta Belarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi
štvrtok – sv. Januára, biskupa a mučeníka
piatok – sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spol., mučeníkov
sobota – sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Jesenné kántrové dni:

Slávime ich v stredu, piatok a sobotu – v našej farnosti v stredu. Obsah dní: poďakovanie za úrodu.

Národný pochod za život v Bratislave:

Na budúcu nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. V nedeľu o 10:00 hod. v areáli Incheba bude slávnostná sv. omša celebrovaná otcami biskupmi. Na Námestí slobody o 13:30 hod. začína program a o 14:30 hod. samotný pochod. Povzbudzujem Vás k účasti. Peknou iniciatívou je napríklad dohodnúť sa a cestovať spolu autom. Parkovať možno v areáli Incheby.

Zápis úmyslov sv. omší:

Vo stredu 18. septembra po sv. omši (okolo 18:50 hod.) v sákristii kostola budem zapisovať úmysly sv. omší na október a november.