Sv. omše na Štefanovej

Farnosť Štefanová spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je aj správca farnosti Vištuk.

telefón: 033/ 6446 314
mobil: 0903 982 601
mail: jan.zahradnik1964@gmail.com

Farské oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 23. apríla 2017

26.IV. streda
18:00 Za † Antona a Annu Buchových

30.IV. 3.Veľkonočná nedeľa
08:30 Za † rodičov Tekulových a dcéru Apolóniu

Liturgický kalendár

24.IV. pondelok Sv. Juraj,mučeník – Ľsp
25.IV. utorok Sv. Marek, evanjelista – Sviatok
26.IV. streda Sv. Klétus, pápež
27.IV. štvrtok Sv. Simeon Jeruzalemský, biskup a mučeník
28.IV. piatok Sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník – Ľsp
29.IV.sobota Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi – Sviatok

Úcta k Božiemu milosrdenstvu:

Kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz, splní tri obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky.

Zbierka na Boží hrob:

Pri návšteve Božieho hrobu sme vyzbierali a odoslali 151 eur. Nech vám Pán odmení vašu štedrosť.