Sv. omše na Štefanovej

Farnosť Štefanová spravuje vdp. farár Mgr. Ján Záhradník, ktorý je aj správca farnosti Vištuk.

telefón: 033/ 6446 314
mobil: 0903 982 601
mail: jan.zahradnik1964@gmail.com

15. nedeľa cez rok – 14. júla 2019

Slávenie sv. omší:

Nedeľa 21.7. 09:30 za + Karola Dobrovodského, rodičov, svokrovcov a súrodencov

Zastupovanie počas dovolenky:

Do 18. júla bude vdp. farár čerpať dovolenku. Pre prípad zaopatrovania alebo vysluhovania pohrebných obradov bude zastupovať vdp. Ján Behula, farár v Báhoni.

Liturgický kalendár:

pondelok – sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi utorok – Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej streda – sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov sobota – sv. Apolinára, biskupa a mučeníka