Záleží na nás

Nikto z nás
tu neostane.
Sekundy života
značkujú tvár,
telo.
Záleží na nás,
či ostaneme divákmi,
či režisérmi,
a odovzdáme Večnosti
poctivé svoje
dielo.

Milada Marušincová, zo zbierky „DOTYK CHVÍĽ“.