Stretnutie pri kríži vo vinohradoch

V nedeľu 23.9.2018 sa bude konať spoločný výstup farníkov z Budmeríc za podpory Spolku vinárov a fajnkoštérov ku krížu vo vinohradoch. Cieľom je poďakovanie za úrodu.

Stretneme sa o 15:00 hod. na cintoríne v Budmericiach pri Hlavnom kríži a spoločne pôjdeme s vdp. Branislavom Trubačom, našim správcom farnosti ku krížu vo vinohradoch. Občerstvenie a sedenie poskytnú organizátori.

V prípade nevhodného počasia sa stretnutie nekoná. Bude oznámený náhradný termín.