Októbrová pieseň

Šepot Zdravasov
a šumenie
padajúceho lístia,
dotvára áriu,
pre Matku Máriu.
Kráľovná lásky
a pokory,
prečisté srdce Tvoje
nám hovorí:
„Za každý Zdravas,
chránim, milujem
a neopúšťam
vás.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.