9. týždeň

ut  4. jún18:00BudmericeZa + Silvestra a Elenu Krajčovičoví a vnučku Adrianu
st  5. jún18:00JablonecZa + Pavla a Annu Vandákoví, zaťa Karola a brata Petra
št  6. jún7:30BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre Annu
pi  7. jún17:45JablonecZa + Jána a Rozáliu Feketoví a nevestu Oľgu, sestru Boženu a švagra Ivana
pi  7. jún19:00BudmericeZa + Stanislava Riečičiara a syna Stanislava a dcéru Alenu
so  8. jún18:00BudmericeZa + Jaroslava Baxu
ne  9. jún8:00BudmericeZa farníkov
ne  9. jún9:30JablonecZa prvoprijímajúce deti a ich rodičov, starých rodičov a krstných rodičov

Liturgický kalendár:
Pondelok: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov Spomienka
Utorok: Féria
Streda: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Spomienka
Štvrtok: sv. Norberta, biskupa Spomienka
Piatok: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO Slávnosť
Sobota: Nepoškvrneného srdca preblahoslavenej Panny Márie Spomienka
Nedeľa: DESIATA NEDEĽA CEZ ROK

Upratovanie: v sobotu 8.6. t.r. . o 8:30 hod. prosíme o upratovanie skupinu č. 7. Baxová, Haberlová, Baxa, Hlavat a Císarová P. Boh zaplať

Vo štvrtok sv. omša ráno o 7:30 hod.

V piatok slávime neprikázanú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sv. omše v Jablonci 17:45 hod. a v Budmericiach o 19:00 hod.

Sv. spoveď detí v Jablonci v sobotu o 8:30 hod.

Sv. omše v nedeľu v Budmericiach v sobotu večer s platnosťou z nedele o 18:00 hod. a v nedeľu V Budmericiach o 8.00 hod. a v Jablonci sv. omša za prvoprijímajúce deti o 9:30 hod. o 10:30 hod. sv. omša v Budmericiach nebude.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujete našu farnosť finančne. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508. P. Boh zaplať

Vypracoval: JUDr. JCLic. Mgr. Branislav Trubač, administrátor farnosti Budmerice