11. týždeň 

ut  18. jún18:00BudmericeZa + Martu Uhlíkovú, mesačná
st  19. jún18:00JablonecZa + Štefana Horníček
št  20. jún18:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre synov Mateja a Jána
pi  21. jún8:00BudmericeZa Božiu pomoc a dar viery pre deti
so  22. jún8:00BudmericeZa + Jána a Terézia Letovancoví a + deti
ne  23. jún7:30BudmericeZa farníkov
ne  23. jún9:00JablonecZa + rodinu Kaplánovú, Novosedlíkovú a Schworcovú
ne  23. jún10:30BudmericeZa + Štefana a Máriu Matuškoví a syna Vladimíra

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Romualda, opáta Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: sv. Alojza Gonzágu, reholníka Spomienka
Sobota: Prebl. Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Upratovanie: v sobotu 22.6. t.r. o 8:30 hod. prosíme o upratovanie skupinu č. 9 – rod. Hrabovská, Ondrušková, Morongová, Bartáková a Talapková P. Boh zaplať

Milodary: Veriaca z Budmeríc obetovala 30,- Eur

Na budúci týždeň zapisujem v Budmericiach na sv. omše

V piatok bude sv. omša ráno o 8:00 hod.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujete našu farnosť finančne. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508. P. Boh zaplať

Vypracoval: JUDr. JCLic. Mgr. Branislav Trubač, administrátor farnosti Budmerice

Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedIn