Nedeľa Nedeľou

„Nedeľa má zostať nedeľou a preto nebudem v nedeľu nikoho nútiť pracovať.“

Výlet do Podolínca

Výlet do Podolínca bude v predposledný augustový týždeň. Je určený pre deti, ktoré majú 9 viac rokov. Výlet bude trvať 3 dni, ubytovanie bude zabezpečené v kláštore redemptoristov…

Obnova misií

Obnova misií v našej farnosti bude v termíne 25.-30.9.2012…