Otvorenie Synody o rodine

… máme milovať našu dobu a pomáhať človeku dnešnej doby. A Cirkev ho má hľadať, prijať a sprevádzať, pretože Cirkev so zatvorenými dverami zrádza samu seba a svoje poslanie a namiesto toho, aby bola mostom sa stáva bariérou …