Noc kostolov 2012

Noc kostolov 2012 sa uskutoční v piatok 1. júna 2012 od 18.00 do 24.00, jej začiatok oznámi o 17.50 vyzváňanie zvonov. V tento deň ponúkne svoje priestory pre všetkých ľudí dobrej vôle viac ako 180 chrámov po celom Slovensku. Projekt Noc kostolov je určený pre čo najširšiu verejnosť bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, reč či vierovyznanie. Kultúrne pozadie programu, sprístupnenie bežne neprístupných miest a atmosféra noci môžu byť pre všetkých dobrou motiváciou zúčastniť sa. Noc kostolov je zároveň príležitosťou ponúknuť všetkým nielen vzácne budovy, interiéry, sochy a obrazy, ale aj duchovno, atmosféru priateľstva a stretnutie so súčasným kresťanstvom. Práve počas Noci kostolov budú otvorené kostoly a všetky programy pre návštevníkov bezplatné.

viac informácií

Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedIn