Biblia pre mladých

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v spolupráci s o. biskupom J. Haľkom a o. J. Bucom
ponúka novú Bibliu pre mladých.
Jeden exemplár bude k nahliadnutiu aj v našom farskom kostole v Budmericiach.
Viac informácií:
Ján Beňo 0903 897 081
Budmerice.