Púť do Krakova

Kto má záujem ísť na 9. rozhlasovú púť rádia Lumen do Krakova 18. mája 2013 nech sa prihlási u p. Škodovej č. t. 0903180468 do 10. mája 2013. Cena je 26 € + poistenie.