Prosíme o finančnú pomoc

Prosíme o finančnú pomoc pre farnosť Budmerice. Cirkev žije z finančných príspevkov od dobrodincovu, ktoré sa vyberajú vo forme zvončeka. Súčasnosti počas epidémie koronavirusu sa však neslúžia verené sv. omše a tým sa nevyberá zvonček. Súčasná situácia ohľadom sv. omší bude pravdepodobne trvať dlhšie. Farnosť však si musí plniť svoje finančné záväzky. Obraciam sa na ochotných dobrodincov, ktorý by vedeli napomôcť. Možno poslať na účet farnosti svoj milodar. Nie je potrebné posielať veľké čiastky aj malá pomoc pre farnosť bude istotne požehnaná. Pán Boh zaplať za Váš milodar.

Účet farnosti Budmerice:

SK64 0900 0000 0051 3968 7508 (bežné výdaje pre farnosť Budmerice)

SK11 0200 0000 0031 3989 2756 (na opravu kostola v Budmericiach a Jablonci)

Variabilný symbol na opravu kostola v Budmericiach: 3837

Variabilný symbol na opravu kostola v Jablonci: 1111