6. týždeň cezročnom období

st  15. feb17:00JablonecZa + Jozefa a Helenu Ponicoví
št  16. feb17:00BudmericeZa + Máriu Tibenskú, mesačná
pi  17. feb17:00BudmericeZa + Ladislava Mladenov, rodičov Stojkoví a Veroniku Mladenovú
so  18. feb8:00BudmericeZa + Máriu Križanovú a manž. Pavla a + deti
ne  19. feb7:30BudmericeZa + Annu Kopčíkovú a manžela Štefana a syna a zaťou
ne  19. feb9:00JablonecZa Božiu pomoc pre rodinu Šaturovú a Morvayovú
ne  19. feb10:30BudmericeZa + Ľudmilu Golietiani

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Siedmich svätých zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie Spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Siedma nedeľa v cezročnom období

Upratovanie: v sobotu 18.2., t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Katonová, Buttková, Mocpajchelová, Pérová, Lukačovičová, Študencová, ul. Trnavská cesta: Pikulíková. P. Boh zaplať

Sv. omše cez týždeň o 17:00 hod.

Sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti vysluhovať 29. apríla 2023 o 10:00 hod.

Svätá omša: Srdečne pozývame všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy zúčastniť sa v utorok 14. februára 2023 o 10.00 svätej omše na pri príležitosti 15. výročia vzniku našej arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

V utorok sv. omša nebude.

Štvrtok, piatok a v sobotu (okrem pondelka a utorka)sa môžu prísť po sv. omšiach dať preskúšať budúci birmovanci, ktorí majú v tomto roku prijať sv. birmovania

Na budúcu nedeľu po druhej sv. omši v Budmericiach stretko s rodičmi detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie v tomto roku

Na budúcu nedeľu v Jablonci po sv. omši o 9:00 hod. stretko s rodičmi detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie v tomto roku