7. týždeň cezročnom období

ut  21. feb14:00JablonecZa + Rudolfa Turnera, pohrebná
st  22. feb16:30JablonecZa + Štefana a Rozáliu Solčány a + deti
st  22. feb18:00BudmericeZa + Martinu Matuškovú
št  23. feb8:00BudmericeNa úmysel
pi  24. feb14:00BudmericeZa + František Baxa, pohrebná
so  25. feb8:00BudmericeZa + Michala a Annu Kunákovú a r.o.s.
ne  26. feb7:30BudmericeZa + Renátu Vydrovú, mesačná
ne  26. feb9:00JablonecZa + Alojza a Serafínu Zápražní, dcéru Máriu a r.o.s.
ne  26. feb10:30BudmericeZa + Mariana a Antona Cimermana

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: POPOLCOVÁ STREDA Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

Upratovanie: v sobotu 25.2., t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Trnavská cesta:. Polčicová, Polakovičová, ul. Juraja Holčeka: Sedliaková, Somorovská, Somorovská, Haláková a Podmajerská. P. Boh zaplať

Milodary: Veriaci z Budmeríc obetovali 280, – Eur P. Boh zaplať

Sv. omše na popolcovú stredu v Jablonci 16:30 hod. a v Budmericiach o 18:00 hod. Vo štvrtok a sobotu ráno 8:00 hod. V utorok v Budmericiach sv. omša nebude.

Na Popolcovú stredu pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi. Zdržovanie mäsitého pokrmu sa nemôže nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Pôst znamená iba raz sa do dňa sa dosýta najesť(pričom možno trochu pokrmu ešte 2x v priebehu dňa) Kto dovŕšil štrnásty rok života sa zdržiava mäsitého pokrmu, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života

Na budúcu nedeľu je zbierka na charita

Krížová cesta v nedeľu o 14:00 hod.

Štvrtok a v sobotu sa môžu prísť po sv. omšiach dať preskúšať budúci birmovanci, ktorí majú v tomto roku prijať sv. birmovania. Vo štvrtok a sobotu sv. omša ráno o 8:00 hod.