Veľký týždeň

ut  4. apr14:00BudmericeZa + Martu Saskovú, pohrebná
st  5. apr18:00JablonecZa zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa P. Bohu za 50 rokov spoločného života
št  6. apr18:00BudmericeZa + rodinu Uhlíkovú
pi  7. apr15:00BudmericeObrady Veľkého piatku
so  8. apr19:30BudmericeZa + Ľudmilu Polakovičovú
ne  9. apr7:30BudmericeZa + Jána Rašlíka a r.o.s. a súrodencov
ne  9. apr9:00JablonecZa + Milana Packu, ročná
ne  9. apr10:30BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár: Pondelok až stredu férie vo Veľkom týždni
Štvrtok: ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Piatok: SLÁVENIE UTRPENIA SMRTI PÁNA
Sobota: Biela sobota a VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA VO SVÄTEJ NOCI
Nedeľa: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Upratovanie: v piatok 7.04., t.r. o 8:30 hod prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: Dubovská, Zámkovská, Lehnertová, Morongová, Matejíková, Matúšková a Valková P. Boh zaplať

Na Veľký piatok je prísny posť a zdržovanie sa mäsitého pokrmu

Na Veľkonočnú nedeľu bude farská ofera. Zvonček v tento deň nebude. Za Váš milodar P. Boh zaplať

Sv. omše v Budmericiach v utorok pohrebná sv. omša o 14:00 hod. Na Zelený štvrtok začnú obrady o 18:00 hod. Obrady Veľkého piatku o 15:00 hod a Vigília Veľkonočnej nedele o 19:30 hod. Prineste si sviečky na procesiu

Oznam od rodičov birmovancov: Oznamujeme rodičom birmovancov, že stretnutie rodičov sa uskutoční v utorok, 4. apríla 2023 o 18:00 hod vo fare. Kontaktné osoby sú p. Bellová, p. Dobšovičová, p. Juríková, p. Perová a p. Študencová

Obrady Veľkonočného trojdnia sú bohaté na liturgické obrady, pri ktorých sa vyžaduje dostatočná asistencia. Prosím, aby prišli miništrovať buď starší miništranti, ktorí v minulosti miništrovali alebo muži, ochotný pomoc pri obradoch. Asistencia je potrebná preto, lebo inak nie je možné zabezpečiť obrady Veľkonočného trojdnia. Podľa Rímskeho misála tam kde nie je dostatok asistencie sa obrady Veľkonočného trojdnia nemôžu sláviť. Nácvik na obrady Veľkého piatku v piatok o 10:00 hod. a na obrady veľkonočnej vigílie v sobotu o 10:00 hod. vo fare. Ďakujem.

Prosíme, aby ste sa zapísali k adorácií na službu k Božiemu hrobu na sobotu. Hárok na zapisovanie je vzadu na stolíku. Prosím zapisujte sa po dvoch ďakujeme. Od 9:00 do 19:00 hod. po polhodinách

Na Veľký piatok sa budeme modliť v Jablonci Krížovú cestu po dedine, ktorá začne o 8.30 v kostole a prejde sa trasou smerom ku kaplnke sv. Vendelína. Všetci sa ste pozvaní. Ďakujeme.

Na Zelený štvrtok bude farský kostol v Budmericiach otvorený do 19:00 hod. Na Veľký piatok Boží hrob do 19:00 hod. Na Bielu sobotu Boží hrob do 9:00 do 19:00 hod.

Farský úrad a spoločenstvo „Modlitby matiek“ v Budmericiach Vás pozývajú dnes po sv. omšiach na spoločné stretnutie pri koláčiku pred kostolom. Podľa chuti si môžete vybrať z ponuky sladkých a slaných koláčov, ktoré pripravia členky spoločenstva „Modlitby matiek“ v Budmericiach. Dobrovoľný príspevok, ktorý darujete do pohára pri koláčoch, bude celý použitý pri úhrade zvýšených nákladov energií na kostol v Budmericiach. Za Váš príspevok p. Boh zaplať.