Veľkonočná oktáva

ut  11. apr18:00Budmerice
st  12. apr
št  13. apr18:00BudmericeZa + Jána Lukačoviča a syna
pi  14. apr18:00BudmericeZa + Máriu a Dominika Stankoven
so  15. apr8:00BudmericeZa + Štefana a Agnešu Bacigáloví a syna Ivana
ne  16. apr7:30BudmericeZa + starých rodičov Študencoví a Halešoví
ne  16. apr9:00JablonecZa + Annu a Gerváza Polakovičoví, r.o.s. a dcéru Ivetu
ne  16. apr10:30BudmericeZa poďakovanie za dožitých 70 rokov pre Stanislava a dobré zdravie a požehnanie do ďalších rokov

Liturgický kalendár:
Pondelok po Veľkonočnej oktáve
Utorok po Veľkonočnej oktáve
Streda po Veľkonočnej oktáve
Štvrtok po Veľkonočnej oktáve
Piatok po Veľkonočnej oktáve
Sobota po Veľkonočnej oktáve
Nedeľa: Druhá Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva

Upratovanie: v sobotu 15.04., t.r. o 8:30 hod prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Čechová, Halenárová, Brniaková, Micháleková, Vydrová, Charbulová a Savkuliaková P. Boh zaplať

Minulý týždeň sa na prvej sv. omši sa vyzberalo na energie 276,- Eur a na druhej sv. omši 417,60 Eur. Ďakujem spoločenstvu „Modlitby matiek“ v Budmericiach za prípravu sladkých a slaných koláčikov

V utorok 11.4. t.r. začína diecézna fáza blahorečenia a svätorečenia Božieho služobníka Alfonza Paulena, (Alfonz Paulen bol v rokoch 1947 – 1951 šenkvickým farárom, vo väzení položil život za vieru. V Šenkviciach je aj pochovaný) Oficiálne otvorenie kauzy sa uskutoční o 16:00 hod. vo farskom kostole v Šenkviciach za účasti diecézneho biskupa a ďalších členov kauzy. Po ňom bude nasledovať sv. omša. Zároveň Vás prosím v mene otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského, že veriaci sú pozvaní oznámiť na Arcibiskupský úrad v Bratislave (Špitálska 7, 814 92 Bratislava) všetky informácie, ktoré môžu byť prospešné alebo naopak, vo veci povesti svätosti a povesti mučeníctva Božieho služobníka Alfonza Paulena. Okrem toho, v súlade s platnými právnymi predpismi, je potrebné zhromaždiť všetko, čo Boží služobník napísal. Preto tí, ktorí by vlastnili akúkoľvek písomnosť, ktorej autorom je Boží služobník, nech ju alebo jej overenú kópiu tiež doručia na Arcibiskupský úrad. P. Boh zaplať

V utorok bude sláviť sv. omšu páter Róbert Režný.

Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude 18. júna 2023

Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedIn