Druhá veľkonočná  nedeľa

Utorok18.4.Z dôvodu choroby sv. omša nebude  
Streda19.4.Z dôvodu choroby sv. omša nebude  
Štvrtok20.4.Z dôvodu choroby sv. omša nebude  
Piatok21.4.Z dôvodu choroby sv. omša nebude  
Sobota22.4.Z dôvodu choroby sv. omša nebude  
Nedeľa       23.4.Za + Františka Baxu, mesačnáBudmerice7:30
  Za + rodinu Špajdlovú a ŠtibányovúJablonec9:00
  Za farníkovBudmerice10:30

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Upratovanie: v sobotu 22.04., t.r. o 8:30 hod rodičia birmovancov. Bude sa upratovať vo vnútri i vonku kostola. Treba si priniesť náradie do interiéru a do vonkajších priestorov – rebríky, metly, lopaty, motyky, záhradnícke nožnice a pod. P. Boh zaplať

Milodary: veriaca rodina z Budmeríc obetovala pre potreby farnosti 100,- Eur P. Boh zaplať

Sv. omše v Budmericiach cez týždeň od utorka do nedele z dôvodu choroby nebudú a budú odslúžené v náhradnom termíne

V stredu 19.4.2023 majú rodičia birmovancov stretnutie vo farskej budove o 19:00 hod

V piatok 21.4.2023 o 18:00 nácvik na vysluhovanie sv. birmovania. Nutná účasť všetkých, ktorí príjmu 29.4. t.r. sviatosť birmovania

V mene v mene otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského Vás prosíme, že veriaci sú pozvaní oznámiť na Arcibiskupský úrad v Bratislave (Špitálska 7, 814 92 Bratislava) všetky informácie, ktoré môžu byť prospešné alebo naopak, vo veci povesti svätosti a povesti mučeníctva Božieho služobníka Alfonza Paulena. Okrem toho, v súlade s platnými právnymi predpismi, je potrebné zhromaždiť všetko, čo Boží služobník napísal. Preto tí, ktorí by vlastnili akúkoľvek písomnosť, ktorej autorom je Boží služobník, nech ju alebo jej overenú kópiu tiež doručia na Arcibiskupský úrad. P. Boh zaplať