Piata veľkonočná nedeľa

po  8. máj10:00BudmericeAciest + sv. omša
ut  9. máj18:00BudmericeZa + Veroniku a Juraja Palmajoví
st  10. máj18:00JablonecZa + Martina Merceka, pohrebná
št  11. máj
pi  12. máj18:00BudmericeZa + Jozefa a Rozáliu Baxoví a r.o.s.
so  13. máj8:00BudmericeZa + Adrianu Kerákovú
ne  14. máj7:30BudmericeZa + Gabrielu Bijákovú
ne  14. máj9:00JablonecZa + Emíliu Horváthovú, ročná
ne  14. máj10:30BudmericeZa + Juraja a Máriu Savkuliakoví

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi Ľ.spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: sv. Pankráca, mučeníka Ľ.spomienka
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej Ľ.spomienka
Nedeľa: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Upratovanie: prosíme v sobotu 13.05., t.r. o 8:30 hod. 2. skupinu: rod. Polčicová, Trajdová, Balážová, Valíčková a Kulifajová. P. Boh zaplať

Milodary: Veriaca z Jablonca v minulom týždni obetovala 100,- Eur a veriaca z Budmeríc 100,- Eur a rodičia birmovancov obetovali 310,- Eur. P. Boh zaplať

Dňa 8.5. t.r. bude v našej farnosti konať slávnosť Aciest Pezinskej kúrie Máriinej légie, ktorá začne o 9:30 hod. Pozývame všetkých Máriiných legionárov aktívnych i modliacich a všetkých ctiteľov P. Márie. Podrobný program si môžete pozrieť na výveske pred kostolom

Stretnutie rodičov detí, ktoré sa v tomto roku pripravujú na prvé sv. Prijímanie. Stretnutie sa bude konať vo farskej budove v nedeľu 14.5. t.r. po druhej sv. omši

Sv. omše v Budmericiach pondelok o 10:00 hod., utorok, piatok o 18:00 hod. a sobotu 8:00 hod. Vo štvrtok sv. omša vo farskom kostole v Budmericiach nebude