Štvrtá veľkonočná nedeľa

ut  2. máj18:00BudmericeZa + Milana Kulifaja a syna Milana a r.o.s.
st  3. máj18:00JablonecZa + rodinu Cíferskú a Holekovú
št  4. máj18:00BudmericeZa + František a Máriu Ptáčkoví a st.r.o.s.
pi  5. máj17:30JablonecZa + Ľudovíta Krajčoviča a rodičov
pi  5. máj18:30BudmericeZa ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  6. máj8:00BudmericeZa + Ladislava Oškeru, st.
Sobáš Tomáš Matušek a Natália Stančíková
ne  7. máj7:30BudmericeZa farníkov
ne  7. máj9:00JablonecZa + Jozefa Mrvu a dcéru Katarínu a r.o.s.
ne  7. máj10:30BudmericeZa + Jána Oscitého

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Sviatok
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Sviatok
Nedeľa: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Upratovanie: prosíme v sobotu 06.05., t.r. o 8:30 hod. 1. skupinu: rod. Demovičová, Hrdličková, Haršányová, Pechová a Pechová. Podrobnejšie adresy nájdete na výveske vo vchode do kostola. P. Boh zaplať

K prvému piatku budem spovedať pred sv. omšami, tak ako je zvykom

Dňa 8.5. t.r. bude v našej farnosti konať slávnosť Aciest Pezinskej kúrie Máriinej légie, ktorá začne o 9:30 hod. Pozývame všetkých Máriiných legionárov aktívnych i modliacich a všetkých ctiteľov P. Márie. Podrobný program si môžete pozrieť na výveske pred kostolom

Ohlášky: OHLÁŠKY: Podľa kán. 1066 CIC a nasl. oznamujeme, že dňa 06.5. t.r. chcú uzavrieť kánonické manželstvo: TOMÁŠ MATUŠEK, pochádzajúci z farnosti Hrnčiarovce nad Parnou a Bc. NATÁLIA STANČÍKOVÁ, pochádzajúca z farnosti Komárno, kto pozná nejakú zákonnú prekážku, ktorá by bránila uzatvoreniu tohto manželstva nech to oznámi na farskom úrade v Budmericiach