Siedma veľkonočná nedeľa

ut  23. máj18:00BudmericeZa + Lýdiu Vadovičovú
st  24. máj
št  25. máj18:00JablonecZa + rodinu Novosedlíkovú a Rozembergovú a Švorcovú
pi  26. máj18:00BudmericeZa + Jozefa a Helenu Bednárikoví
so  27. máj8:00BudmericeZa + súrodencov Tešovičoví a rodičov
ne  28. máj7:30BudmericeZa + Helenu a Pavla Nemcoví
ne  28. máj9:00JablonecZa farníkov
ne  28. máj10:30BudmericeZa + manž. Jána Žiačika, brata Štefana a r.o.s.

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Gregora VII., pápeža Ľ.spomienka
Piatok: sv. Filipa Neriho, kňaza Spomienka
Sobota: sv. Augustína z Canterbury, biskupa Ľ.spomienka
Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého

Upratovanie: prosíme v sobotu 27.05., t.r. o 8:30 hod. 4. skupinu: rodiny: Boldišová, Študencová, Lukačovičová, Císarová a Švingálová. P. Boh zaplať

Prosíme rodiny, ktoré sa ešte neprihlásili na upratovanie kostola, aby tak urobili. Možno si vytvoriť skupinu podľa vlastného uváženia v počte päť rodín. Bolo by dobré vytvoriť ešte aspoň dve skupiny na upratovanie kostola. Samozrejme čím viacej skupín na upratovanie tým lepšie. P. Boh zaplať

Milodary: Mariína légia obetovala 200,- Eur. Veriaca z Jablonca obetovala na opravu strechy kostola 3000, – Eur. P. Boh zaplať

Na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého – budúcu nedeľu bude farská ofera (zvonček nebude). Za Váš milodar P. Boh zaplať

sv. omše v Budmericiach v utorok, piatok o 18:00 hod v sobotu 8:00 hod. a v nedeľu vo zvyklom čase. Sv. omše v Jablonci vo štvrtok o 18:00 hod a nedeľu vo zvyklom čase

Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedIn