ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

st  24. apr18:00JablonecZa + Mariana Ujlaky a r.o.s.
št  25. apr18:00BudmericeZa + Helenu a Martina Thier a r.o.s.
pi  26. apr18:00BudmericeZa + Alojza a Moniku Študencoví, synovia a str. o.s.
so  27. apr8:00BudmericeZa + Jána a Jolanu Lanákoví a r.o.s.
ne  28. apr7:30BudmericeZa farníkov
ne  28. apr9:00JablonecZa + Ľudmilu Komárovú, mesačná
ne  28. apr10:30BudmericeZa + súrodencov Martina a Mariána a švagrovia

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka Spomienka
Streda: sv. Juraja, mučeníka Ľ.spomienka
Štvrtok: sv. Marka, evanjelistu Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Upratovanie: v sobotu 27.4. t.r. o 8:30 hod. prosíme skupinu č. 3: Perová, Baxová, Pikulíková a Dobišová. + skupina prvoprijímajúcich rodičov ako sa medzi sebou dohodli na upratovanie farského dvora. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti celodenná farská poklona, ktorá začne po prvej sv. omši v Budmericiach a bude trvať do 17:00 od a po nej bude farská poklona. Prosíme zabezpečiť služby na adoráciu pred sv. oltárnou. Treba zabezpečiť službu medzi nedeľnými sv. omšami a po druhej sv. omši v Budmericiach do 17:00 hod. Zapisujete sa popolhodinách vzadu na stolíku je rozpis.

Dňa 8. mája 2024 o 9:30 hod. sa v kostole Kapucínov v Pezinku koná acies Máriinej légie všetci sme srdečne pozvaní. Doprava je individuálna

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujete našu farnosť finančne. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508. P. Boh zaplať

Vypracoval: JUDr. JCLic. Mgr. Branislav Trubač, administrátor farnosti Budmerice