PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

po  29. apr14:00JablonecZa + Vlastu Slovákovú, pohrebná
ut  30. apr7:30BudmericeZa + členov Máriinej légie
st  1. máj
št  2. máj18:00BudmericeZa + Ondreja a Annu Chalúpkoví a r.o.s. a syna Jána
pi  3. máj18:00JablonecZa + Martina Merceka, ročná
pi  3. máj19:00BudmericeZa ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  4. máj8:00BudmericeZa + Rudolfa Šebo, mesačná
ne  5. máj7:30BudmericeZa farníkov
ne  5. máj9:00JablonecZa + Františka a Jozefínu Kyselicoví a syna Daniela
ne  5. máj10:30BudmericeZa + Rudolfa Chalúpku, 10. výročie

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy Sviatok
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Piatok: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Sviatok
Sobota: Féria
Nedeľa: ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Upratovanie: v sobotu 4.5. o 8:30 hod. prosíme skupinu č. 4: Boldišová, Študencová, Lukačovicová, Císarová a Švingalová. P. Boh zaplať

Ďakujeme rodičom detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie za pokosenie farského dvora. P. Boh zaplať

Sv. omše v Budmericiach utorok ráno o 7:30 hod., štvrtok 18:00 hod. v piatok o 19:00 hod. a v sobotu ráno o 8:00 hod.

Sv. omše v Jablonci v pondelok pohrebná sv. omša o 14:00 hod. a v piatok večer o 18:00 hod.

Sv. spoveď polhodinu pred sv. omšou a po nej okrem piatku po sv. omši v Jablonci a v Budmericiach pred sv. omšou

Dňa 8. mája 2024 o 9:30 hod. sa v kostole Kapucínov v Pezinku koná acies Máriinej légie všetci sme srdečne pozvaní. Doprava je individuálna

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujete našu farnosť finančne. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508. P. Boh zaplať

Vypracoval: JUDr. JCLic. Mgr. Branislav Trubač, administrátor farnosti Budmerice