ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ut  7. máj18:00BudmericeZa + Ignáciu Babincovú, ročná
st  8. máj9:30PezinokAcies Máriinej légie kostol kapucínov v Pezinku
št  9. máj17:30JablonecZa + Františka Ochabu a rodičov
št  9. máj19:00BudmericeZa farníkov
pi  10. máj18:00BudmericeZa + Štefana a Máriu Holuboví a synov Mariana a Ladislava
so  11. máj18:00BudmericeZa + Adrianu Kerákovú
ne  12. máj7:30BudmericeZa farníkov
ne  12. máj8:45JablonecZa + Pavol a Anna Izakovičoví

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA Slávnosť
Piatok: sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi Ľ.spomienka
Sobota: Féria
Nedeľa: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Upratovanie: v sobotu 11.5. o 8:30 hod. prosíme skupinu č. 5: Juríková, Nosálová, Chovancová, Buková a Krajčovičová P. Boh zaplať

Milodary: Veriaca rodina z Budmeríc obetovala pre potreby farnosti 1000,- Eur a z Jablonca na opravu kostola 100,- Eur P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu je zbierka na Katolícke masmédia

Na budúcu týždeň v Budmericiach zapisujem na sv. omše

V nedeľu sme pozvaný na púť do Dolian. Sv. omša začne o 10:30 hod. a bude v areáli kaplnky k sv. Leonardovi. Sv. omšu bude celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli

Sv. omše na budúcu nedeľu v sobotu večer v Budmericiach s platnosťou z nedele o 18:00 hod. a v nedeľu v Budmericiach bude iba jedna sv. omša o 7:30 hod a v Jablonci o 8:45 hod.

Dňa 8. mája 2024 o 9:30 hod. sa v kostole Kapucínov v Pezinku koná acies Máriinej légie všetci sme srdečne pozvaní. Doprava je individuálna

Vo štvrtok slávime prikázanú slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Sv. omša v Jablonci o 17:30 hod. a v Budmericiach o 19:00 hod.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujete našu farnosť finančne. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508. P. Boh zaplať

Vypracoval: JUDr. JCLic. Mgr. Branislav Trubač, administrátor farnosti Budmerice